Martin Behaim

Martin Behaim

(* 1459, Norimberk,  † 29. 6. 1507, Lisabon) – německý kartograf a mořeplavec, jehož rod pocházel z Čech

V norimberském Germanisches National Museum, v sále č. 33, se nachází jediný exponát. V malé vitríně uprostřed místnosti je vystaven malý glóbus, o průměru 54 cm, vyrobený z papíru a sádry. Vyrobil ho roku 1492 kartograf Martin Behaim, píšící se latinsky Martinus de Bohemia, tj. Martin z Čech.

Martin Behaim pocházel z norimberské patricijské rodiny, která zřejmě, někdy během 13. století, přišla do Německa z Čech; sám Behaim však již k Čechám žádné vztahy neměl. Po otci se měl stát obchodníkem, podnikl sice několik cest jako kupec, ale tomuto povolání se dlouho nevěnoval. V rodném Norimberku se stal žákem matematika Johanna Müllera zvaného Regiomontanus. Díky svým znalostem se Behaim dostal mezi rádce portugalského krále Jana II. Ten u svého dvora v Lisabonu zaměstnával skupinu astronomů, matematiků a kartografů, zvanou „junta dos mathematicos“. Mezi jejími úkoly byla vědecká příprava zámořských plaveb.

Behaim se pravděpodobně jako odborník junty zúčastniljedné z expedic, které hledaly námořní cestu do Indie kolem Afriky, zúčastnil. Výpravu vedl zkušený Diego Ca*o (objevil na jedné ze svých plaveb ústí Konga), jehož lodě pokračovaly podél afrického pobřeží až téměř k obratníku Kozoroha, na 22°40´ jižní šířky u pobřeží Namibie. Na zpáteční cestě Ca*o zemřel a lodě zpět do Portugalska přivedl Behaim. Po návratu získal Norimberčan dobré místo u dvora a díky sňatku se dostal ke značnému majetku, když vyženil ostrov Faial v Azorském souostroví.

V roce 1491 se Behaim vrátil do Norimberka a na přání měšťanů své znalosti shrnul při práci na prvním moderním glóbu, kam zakreslil tři známé kontinenty a celou řadu velkých ostrovů v Atlantiku ležících západně od evropského pobřeží. O tři léta později chtěl podniknout cestu z Portugalska do Německa a zpět, ale jeho úmysl zmařili piráti. Přepadli loď v kanálu La Manche a nějakou dobu drželi Behaima v zajetí.

Po smrti krále Jana II. se snažil Behaim získat přízeň jeho nástupce Manuela a nakreslil pro něj mapu světa, na niž zakreslil i nejnovější objevy Kolumbových expedic. Na této nezachované mapě údajně považoval Ameriku správně za nový kontinent a od hypotetické Jižní pevniny ji oddělil průlivem, který nazval Fretum bohemicum. Postupně o norimberském kartografovi mizí zprávy a znovu se objevuje až v roce 1506 v Lisabonu, kde připravoval novou výpravu. Nesehnal na ni ale dostatek peněz. Zemřel příštího roku v naprosté chudobě v lisabonském dominikánském klášteře.


Encyklopedii světových cestovatelů vydalo nakladatelství Libri.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: