Krajní meze 07: do Ladakhu jinak než jako turisté

Krajní meze 07: do Ladakhu jinak než jako turisté

Dvacítka českých dobrovolníků míří letos o prázdninách do Ladakhu na tábor Krajní meze 07. Nebudou si jen užívat treky jako turisté, ale přiloží ruku k dílu tam, kde je to potřeba. Projekt byl podpořen finančním příspěvkem Expedičního fondu.

Tohle není jenom jako

Indie je…je…PROSTĚ JE.

Hledám to správné slovo, jak popsat změť emocí, co nosím v sobě. Popsat ten barevný mumraj na ulicích v Delhi, kypící život v úzkých uličkách, tetelící se horko se všudypřítomnou vůní kari. A na druhou stranu pocit ocitnout se rázem mezi horami, písečnými a vyprahlými velikány, a se stále nevěřícným pohledem koukat na vesničku utápějící se v zeleni, mezi políčky a ševelícími stromy.

Je to jako v těch počítačových strategických hrách, kdy stavíte nové město v poušti a před vámi se na monitoru rodí nereálná aglomerace plná zeleně uprostřed nehostinné pustiny. A my se v takovéto hře najednou ocitli. Jen s tím rozdílem, že vše bylo REALNÉ!

Nubra Valley

Jak to všechno začalo

Loni v indickém Himaláji úspěšně proběhl první ročník tábora Krajní meze, a proto se jeho pořadatelé i letos vracejí na stejné místo s projektem „Krajní meze 07 aneb Expedice Severní Indie“. Akce je postavena na spolupráci mezi indickými dětskými vesničkami, místními kláštery a českou organizací dětí a mládeže Základní článek Hnutí Brontosaurus Modrý kámen.

Skupina 21 českých dobrovolníků, především studentů, se o loňských prázdninách rozhodla strávit svůj volný čas poněkud netradičně a přitom smysluplně. Vydali se společně do Indie, přesněji řečeno do oblasti Ladakh, do okolí města Leh.

Během svého pobytu, kdy se ostatní turisté přicházející do himalájské oblasti vydávali překonávat horské průsmyky a absolvovat sáhodlouhé treky, se účastníci tábora Krajní meze rozjížděli do okolí a navraceli se zpět (někteří každodenně, někteří po týdnu) s mnoha nezapomenutelnými zážitky. Ptáte se, co v horském prostředí dělali? Překonávali sami sebe, překonávali bariéry mezi kulturami… úsměvem, hrami, ale i tvrdou prací a potem.

Pracovali. A to zdarma, což vyvolávalo u místních obyvatel údiv a možná i trochu přemýšlení: „Proč?“ Vysvětlení dává jeden ze spoluzakladatelů tohoto projektu – Robby Kubáň: „Chtěli bychom, aby místn lidé viděli, že ne všichni lidé ze západu žijí konzumním životem. Jde nám o vzájemné poznání našich rozdílných kultur. Každoroční nápor turistů krok po krůčku mění tvář Ladakhu a my se prostě vydali jiným směrem.“

Nejširší nabídku průvodců a map Indie (turistických, cyklistických, horolezeckých a jiných) najdete v prodejně v pražském Klubu cestovatelů nebo v eshopu KnihyNaHory.cz

Kde potřebovali naši pomoc

Již několik měsíců před příletem do Indie byly pro účastníky prvních Krajních mezí domluveny tři dobrovolnické aktivity: pomoc v klášteře Diskit při záchraně fresek spolu s českou skupinou restaurátorů, pomoc při stavbě školy v klášteře Tiksey a realizace výchovně-vzdělávacích programů zaměřených na všestranný rozvoj v The Tibetan SOS Children´s Village School v Choglamsaru nedaleko Lehu.

Ale ukázalo se, že v Indii je vše úplně jinak, než si představujeme doma v Čechách. V Lehu si čeští dobrovolníci přibrali ještě práci obdobného charakteru jako v tibetské SOS vesničce, a to v indické vesničce pro handicapované děti Chuchot (Namgyal Institute for People with Disability) a následně po jednom malém treku v okolí kláštera Hemis přislíbili pomoc při opravách mani wall a chortenů v malé gompě Gotsang.

Práce v klášterech byla fyzicky velice náročná a nadmořská výška 3500-4200 m n. m. dělala každou námahu dvakrát horší.

Pomoc v dětských vesničkách byla trochu jiného rázu. Jednalo se o programy zaměřené na objasnění principů udržitelného rozvoje, na ekologickou výchovu, estetiku, umění, tvořivost, zručnost, sebepoznání, prohlubování vztahů v kolektivu a pozitivních vztahů ke své kultuře a národnosti. Byly vedeny v angličtině a vycházely ze zážitkové pedagogiky. Konkrétní podoby jednotlivých aktivit byly konzultovány s místními učiteli a každodenně prodiskutovávány českými dobrovolníky až do pozdních nočních hodin. Vždyť za ty úsměvy na dětských tvářích to stálo…

Co letošní Krajní meze 07?

Letošní rok navazujeme táborem „Krajní meze 07“. Víme, co můžeme v Ladakhu očekávat, a víme, kde bude naše pomoc nejužitečnější.

Pracovat budeme opět v buddhistickém klášteře Gotsang a navíc i v Hemisu. Dále jsme navázali kontakt se sdružením Surya, které ve vesnici Kurgyak staví školu vytápěnou sluneční energií. Zde budou naši dobrovolníci taktéž pomáhat. Práce s dětmi bude letos zahrnovat tvorbu ekologického povědomí u dětí z Moravské školy v Lehu prostřednictvím ekologicky motivovaných her a aktivit a pokračováním v organizaci mimoškolních aktivit pro handicapované děti v Chuchotu.

A samozřejmě budeme vdechovat onu krásnou barevnou vůni Indie, prožívat ty chvíle naprosté volnosti na krátkých i delších trecích, tvrdě pracovat a poznávat vše kolem nás… a také objevovat sami sebe.

Krajní meze 07 byly podpořeny finančním příspěvkem Expedičního fondu zřízeného Hedvábnou stezkou.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář:

Články v okolí