Konflikt v Jižním Súdánu trvá čtyři roky. Miliony lidí v zemi trpí hladem

Konflikt v Jižním Súdánu trvá čtyři roky. Miliony lidí v zemi trpí hladem

Čtyři roky od vypuknutí ozbrojeného konfliktu v Jižním Súdánu je mezinárodní humanitární organizace CARE hluboce znepokojena úrovní hladu a podvýživy, která v zemi stále narůstá. V současné době naléhavě potřebuje pomoc 7 milionů Jihosúdánců, kteří jsou v ohrožení života v důsledku bojů, vysídlení, hladu a hroutící se ekonomiky.

„Násilí na civilním obyvatelstvu letos vedlo k tomu, že sta tisíce lidí se v Jižním Súdánu daly do pohybu a putují přes hranice do sousední Ugandy,“ říká ředitel CARE Česká republika Jan Koubek Kejzlar, který oblast nedávno navštívil. „Zejména ženy a dívky zakoušejí během konfliktu utrpení. Mnoho z nich se během cesty do bezpečí setkalo s násilím,“ dodává Kejzlar.

Z Jižního Súdánu letos odešly 2 miliony lidí. Prudký nárůst uprchlíků zvýšil tlak na sousední země, jako je Uganda, aby poskytly humanitární pomoc jihosúdánským uprchlíkům. V prvních měsících roku 2018 bude 4,8 milionu lidí (tedy více než polovina populace Jižního Súdánu) čelit vážné potravinové krizi. Polovina dětí z Jižního Súdánu mladších pěti let trpí v současné době akutní podvýživou.

Zásadní roli při předcházení hladomoru v Jižním Súdánu letos hrála zvýšená podpora dárců z České republiky. Za poslední tři roky česká pobočka CARE podpořila jihosúdánské uprchlíky téměř 10 miliony korun, z toho 1,5 milionu korun letos pocházelo z veřejné sbírky od individuálních dárců. „Děkujeme českým dárcům za jejich štědrou podporu lidem v nouzi. Pokračující humanitární pomoc, spolu s diplomatickým mírovým procesem, je pro zajištění budoucnosti lidí z Jižního Súdánu zcela nezbytná,“ dodává Jan Koubek Kejzlar.

„Vyzýváme všechny strany konfliktu, aby umožnily volný přístup k nejzranitelnějším lidem, z nichž tisíce v Jižním Súdánu zažívají podmínky podobné hladomoru. Bez trvalého příměří a udržitelné mírové dohody nejsou humanitární organizace schopny poskytnout odpovídající pomoc lidem, kteří jsou v ohrožení života,“ říká Fred McCray, ředitel jihosúdánské pobočky CARE.

Útoky a beztrestnost násilí proti humanitárním pracovníkům a konvojům pomoci zhoršují v Jižním Súdánu rostoucí nejistotu. Kromě toho se snížily finance na humanitární pomoc. Mise Organizace spojených národů v Jižním Súdánu (UNMISS) se dosud soustřeďovala na ochranu civilního obyvatelstva a vytváření podmínek vedoucích k poskytování humanitární pomoci. Tato mise musí být podpořena i v roce 2018, aby se zabránilo hladomoru.

CARE dosud v Jižním Súdánu pomohla více než půl milionu lidí, kteří byli v ohrožení života, a poskytla jim potraviny, zdravotní péči a ochranu před genderově podmíněným násilím. Více informací naleznete zde.

CARE Česká republika vznikla v roce 2007 jako pobočka CARE, jedné z nejvýznamnějších mezinárodních humanitárních a rozvojových organizací. Celosvětová CARE byla založena v roce 1945 v USA s cílem pomoci strádajícím lidem v poválečné Evropě, včetně Československa. V letech 1946–1950 rozdala CARE v Evropě celkem 100 milionů balíků pomoci, které putovaly i do Československa. Organizace dodnes pomáhá těm nejzranitelnějším, zejména ženám a dětem: v roce 2016 podpořila více než 80 milionů lidí v 94 zemích.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: