Konečná zpráva z Expedice NAMAK

Konečná zpráva z Expedice NAMAK

1) Úvod Projekt NAMAK (namak = persky sůl) volně sdružuje geology a speleology, kteří se věnují geologickému výzkumu unikátního solného krasu v Íránu. V roce 2010 byl projekt podpořen Expedičním fondem, konkrétně těmito partnery: GUMOTEX, HUMI Outdoor, Koktejl, Evropská cestovní pojišťovna a www.HedvabnaStezka.cz.

Níže jsou stručně uvedeny nejdůležitější výsledky expedičně výzkumné cesty, která proběhla ve dnech 16.3. – 8.4. 2010 ve složení: J. Bruthans a J. Kamas (PřF UK), M. Filippi a S. Šlechta (GLU AV ČR), O. Jäger – (AQH, s.r.o. Praha), L. Palatinus (FZU AV ČR), P. Závada (GFU AV ČR), Š. Mikeš (DATAHELP, Praha), V. Kořen a E. Janoušek (ČT), Mohammad Zare a Naser Asadi (Oddělení Věd o Zemi, Universita Šíráz)

2) Výsledky

Bylo odebráno cca 40 pevných vzorků potočních sedimentů a jeskynních sintrů na solných pních za účelem jejich studia (mineralogie, chemie, geneze) identifikace a datování jejich stáří (metodami 14C, OSL). Dále bylo odebráno přes 20 l kapalných vzorků pro následné analýzy (chemismus, obsah plynů a organické hmoty, atd.). Na pních Džahání a Namak byly úspěšně odebrány vzorky vody z lyzimetrů a srážkoměrů. Na pni Hormoz, Namakdan a Namak bylo opětovně změřeno přes 30 plastových kolíků zavrtaných před několika lety do solných výchozů i povrchových sedimentů za účelem studia eroze povrchu solných pňů. Získaná data jsou spolu s předchozími údaji zpracovávána a postupně publikována v odborných periodikách.

Nejdůležitějšími speleologickými výsledky jsou dokumentace několika studňovitých šachet až 60 m hlubokých s navazujícími krátkými jeskyněmi (Šachta 324, Puzzle, Kozí, Nekozí) a dokumentace ponorné  jeskyně Čulín s relativně velkým dómem (vše na solném pni Džahání). Na nově navštíveném pni Darbast byla objevena a zdokumentována jeskyně Shahrazad. Dále byl učiněn (v důsledku přítomnosti kameramana a redaktora ČT) medializovaný (viz. bod 4), ale neúspěšný pokus o propojení jeskyně Horní vchod s Jeskyní 3N na Namakdanském pni. Podařilo se sice prohrabat závalem sedimentů na konci známých částí Horního vchodu, ovšem v nově objevených prostorách bylo zjištěno, že tato část jeskyně je dnes utvářena ve starých i nových sedimentech; je silně nestabilní a mění se s každou novou povodní (kolapsy stropu, boční závaly, ucpávky odtoků). Pro další práce byla tato část jeskyně vyhodnocena jako příliš nebezpečná a navíc s mizivou nadějí na průstup dál. Není totiž jasné, kudy směřuje hlavní průsak do předpokládaných cca 100 m vzdálených volnějších prostor v Jeskyni 3N. Jeskyně 3N – nejdelší solná jeskyně světa – tak zůstává na své délce 6580 m.

V závěru pobytu na pni Namakdanu byl ale učiněn jeden důležitý objev. Jedná se mohutný ponor pokračující zatím neprozkoumanými nízkými prostorami dál. Velikost tohoto ponoru odpovídá ponoru do Jeslyně 3N a je tedy zřejmé, že může následovat značně dlouhá jeskyně…
Zajímavým skoro horolezeckým počinem byl výstup a práce na solné hoře Namak, která se tyčí do výšky přes 1400 m n. m., kdy se při výstupu ze severu stoupá od 80 m n.m. Výstup až k nejvyššímu bodu trvá přes sedm hodin a poněvadž si člověk musí táhnout velké zásoby pitné vody a nutného minima jídla, je to výkon sportovně poměrně hodnotný.

3) Shrnutí

Během výzkumné expedice byly navštíveny a zkoumány již známé pně Džahání, Hormoz, Mesidžún, Namak a Namakdan; nově byl prozkoumán solný peň Darbast. Podařilo se uskutečnit všechny plánované práce jak z výzkumné tak expediční části projektu. Celkem bylo během expedice objeveno a zkoumáno asi 1500 m nových jeskynních prostor.

Expedici provázeli po jeden týden filmaři z České televize, kteří natočili bohatý obrazový materiál, který je průběžně využíván pro pořady České televize. Z odborných výstupů se připravuje posterová prezentace o sekundárních solných sedimentech na 20. konferenci Mezinárodní Mineralogické Asociace v Budapešti. Nově získaná data jsou nyní zpracovávána pro dvě publikace v zahraničních odborných periodikách; zpráva z expedice s mapami jeskyní bude prezentována v příštím roce ve sborníku Speleofórum vydávaném Českou speleologickou společností. Dosavadní i plánované prezentace z expedic/e jsou uvedeny v následující sekci.

4) Prezentace

TV:

ČT – Na podzim 2010 se plánuje speciál Objektivu věnovaný expedici NAMAK 2010

ČT 2- reportáž o geoparku Kešm a o expedici NAMAK v pořadu PŘIDEJ SE – červen 2010:

http://www.ceskatelevize.cz/program/210562248410016.html?online=1

ČT 1 – reportáž o expedici NAMAK v UDÁLOSTECH – březen 2010:

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/210411000100328-udalosti/obsah/107508-cesti-geologove-v-iranu/

ČT 1 – reportáž o expedici NAMAK v UDÁLOSTECH – doprovodný materiál:

http://www.ct24.cz/veda-a-technika/85291-cesta-do-stredu-zeme-s-ceskymi-speleology-v-iranu/

ČT 1 – reportáž o expedici NAMAK v UDÁLOSTECH – březen 2010:

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/210411000100404-udalosti/obsah/108394-solne-pne-v-iranu/

Přednášky a postery:

Palatinus L.: Solné jeskyně v jižním Íránu aneb Peklo i ráj v jeskyni Tří naháčů. 24.6. 2010, přednáška, Obecní úřad Chýně.

Filippi M., Bruthans J., Palatinus L., Zare M., Asadi N. (v přípravě): Secondary halite deposits in the salt karst, SE Zagros Mts., Iran.  22.8. – 26.8. 2010, 20, poster, IMA Konference Budapešť, Maďarsko.

Filippi M. a kol.: 10 let NAMAKU. Duben 2011, Poster + přednáška, Speleofórum, Sloup, ČR. 

Publikace:

Filippi M. a kol. (v přípravě): NAMAK 2010. Duben 2011, sborník Speleofórum. 

Filippi M., Bruthans J., Palatinus L., Zare M., Asadi N. (v přípravě): Secondary halite deposits in the salt karst, SE Zagros Mts., Iran. International Journal of Speleology.

Bruthans J., Filippi M., Zare M., Churáčková Z., Asadi N., Fuchs M., Adamovič J., (v tisku): Evolution of salt diapir and karst morphology during the last glacial cycle: effects of sea-level oscillation, diapir and regional uplift, and erosion (Persian Gulf, Iran). Geomorphology.

+ další

Partneři EF 6

HedvabnouStezku.cz založili cestovatelé pro cestovatele, o velkých horách píšeme na Velehory.cz. Své zážitky cest můžete sdílet s přáteli také v Klubech cestovatelů. Nejlepší outdoorové filmy pak uvidíte na festivalu Expediční kamera možná i ve vašem městě. Nejširší výběr map a knih najdete v našem eshopu. Z příjmů z těchto aktivit podporujeme Expediční fond – i vy můžete přihlásit svůj projekt.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář:

Články v okolí