Klub přátel Tengenenge

Klub přátel Tengenenge

Klub přátel Tengenenge organizuje pomoc unikátní sochařské komunitě v Zimbabwe. Více>>

Tengenenge je v současnosti největší aktivní sochařská komunita na světě – cca 150 km na sever od Harare, Zimbabwe.  Dnes tam žije více jak 250 aktivních kamenosochařů a více jak dalších 700 jejich příbuzných, z toho více jak 200 dětí. Celá komunita je závislá na přímém prodeji soch – momentálně je jich tam ve volném prostoru 30 000 kusů – který však nepokrývá základní životní potřeby komunity.

Klub se Tengenenge se snaží získat peníze prostřednictvím pořádání kulturních a společenských akcí. Nashromážděné peníze chce použít na formální přípravu dětí ke školní docházce a posléze se podílet na běžném chodu školy.

Více info na www.tengenenge.cz

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: