Kan Jing – čínský diplomat

Kan Jing – čínský diplomat

Nejprve měl Číňan Kan Jing snahu navázat kontakt s Evropou, od tohoto plánu ale nakonec upustil.

KAN JING (1. století po Kr.) – čínský důstojník a diplomat

O tomto muži máme jen minimum zpráv. Působil v armádě pod generálem Pan Čchao (33–103), který bojoval v centrální Asii, mj. dobyl Chotan a východní Turkestán, které připojil k čínské říši. Když se v polovině 90. let Pan Čchao se svou armádou dostal až ke Kaspickému moři, vyslal (roku 97) Kan Jinga dále na západ.

Kan Jing prošel Persií (An-si) a dostal se až do země Tchiao-č’ (nejspíše Mezopotámie). Tam se dozvěděl, že nablízku je „Západní moře“, za nímž leží cíl jeho cesty, říše Ta Čchin, tedy Římská říše. Parthové (Peršané) ale zároveň Kan Jingovi sdělili, že moře je velmi, velmi rozsáhlé, pro cestu tam a zpátky je třeba při dobrém větru tři měsíce a při slabém dva roky… Čínský důstojník se rozhodl, že tak vzdálený spojenec by pro Číňany neměl smysl, a rozhodl se vrátit. Poté, co předal svá zjištění Pan Čchaovi, o něm mizí zprávy. Tak skončil první – a poslední – pokus Číňanů o navázaní kontaktů s Evropou.

Encyklopedii světových cestovatelů vydalo nakladatelství Libri.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: