Julius Maternus – antický cestovatel

Julius Maternus – antický cestovatel

Vojevůdce, cestovatel, zkoumal nitro afrického kontinentu.

MATERNUS JULIUS (1. století) – římský cestovatel

Římský vojevůdce, nebo snad obchodník – přesnější zprávy chybí – se ze všech antických cestovatelů dostal nejhlouběji do nitra afrického kontinentu. V roce 86 se vydal z Leptis Magna (na pobřeží dnešní Libye) na jih, do země Garamantů (Fezzán). Spolu s jejich vojskem se po čtyřměsíčním tažení na jih dostal do země Agysimba, obývané černochy a s velkým bohatstvím divoké zvěře. Tradičně se za Agysimbu pokládal kraj kolem Čadského jezera. Moderní studie ale uvažují o možnosti klimatických změn – na počátku našeho letopočtu bylo mnohem hustší osídlení např. v pohoří Tibesti a oblasti kotliny Bódélé (nyní v severním Čadu), kde by se Maternova Agysimba mohla také nacházet.

Římané se do Afriky pokusili proniknout ještě vícekrát: vedle cesty Cornelia Balba tu jde hlavně o tažení Suetonia Paulina (nebo jeho nástupce Hosidia Gety, jak uvádí jiný zdroj) napříč pohořím Atlas až na Saharu asi roku 41–42 a zejména výpravu, vyslanou císařem Neronem v letech 61–63 s cílem objevit prameny Nilu. Jak nás informují Plinius a Seneca, došli Neronovi muži až někam do oblasti močálů při soutoku Bílého Nilu s řekou Sobát (nyní jižní Súdán).

Encyklopedii světových cestovatelů vydalo nakladatelství Libri.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: