Jeden svět 2016: hledání domova a tím i sebe sama

Jeden svět 2016: hledání domova a tím i sebe sama

Česká společnost žije už řadu měsíců tématem migrace. Úroveň veřejné debaty o uprchlících motivovala 18. ročník festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět k tomu, aby zaměřil pozornost nejen na lidi přicházející do Evropy, ale především na nás samotné, kteří svůj domov a tím svoji jistotu máme.

Probíhající události nás nutí zamyslet se, co pro nás znamená domov; o jakou jeho část jsme ochotni se podělit a jakou si naopak hodláme uhájit sami pro sebe. Domov je většina z nás zvyklá brát jako samozřejmost a začne mu věnovat pozornost, až když o něj přichází.

„Tematika domova se prolíná celým programem, velmi často je domov spojován se ztrátou, nebo naopak nalezením. Vždyť i v srdci Evropy lze o domov snadno přijít, ať už vinou domácího násilí, exekucí nebo proměnou hodnotové orientace. I o tom jsou letošní filmy,“ dodala Hana Kulhánková.

Zajímavý pohled na domov přinese hned několik filmů o násilném zabírání půdy chudých farmářů světovými korporacemi a vládami. Hledání domova je také název hlavní tematické kategorie, která představí 13 filmů. Nabídnou pohled na různé aspekty migrace, ať už je to příprava k opuštění domova, útěk, pobyt v detenci či uprchlickém táboře nebo sžívání se s novým prostředím. Novinkami jsou kategorie Neklidná Ukrajina a Kdo je tady normální?, což je kategorie zaměřená na touhu lidí se znevýhodněním zapadnout do většinové společnosti. Perličkou ročníku je kategorie Mezi druhy o komunikaci se subjekty, které nejsou lidmi – roboty, mimozemšťany, virtuálními identitami či zvířaty.

Tradičně festival nabídne kategorie Cesty ke svobodě, Moc médií, Panorama, Takzvaná civilizace a Český pohled, soutěžní filmy najdete v Hlavní soutěži a kategorii Máte právo vědět. Krátké studentské filmy budou uvedeny v kategorii iShorts – hledání domova.

Festival Jeden svět se koná od 7. do 16. března 2016 v Praze a následně navštíví 32 dalších měst v ČR a Brusel. Nově přibyly do festivalové rodiny Karlovy Vary a Zlín. Součástí festivalu budou již tradičně dopolední projekce pro základní a střední školy.

Redakce Hedvábné stezky doporučuje mimo jiné filmy:

Běh na dlouhou trať

Každoročně se předních evropských maratonů účastní špičkoví atleti z celého světa. Mnoho hvězd z chudých zemí Afriky ale neběhá kvůli sportovnímu úspěchu či slávě, závody pro ně představují jedinou šanci na lepší život. Vizuálně poutavý dokument přináší příběhy běžců z Keni, kteří se snaží vymanit z chudoby účastí na štědře dotovaných závodech v Evropě…

Bábušky z Černobylu

Po černobylské katastrofě se bezprostřední okolí jaderného reaktoru stalo zemí nikoho. Opuštěné ulice měst i vesnic jsou dnes zarostlé stromy, jejich korunami šumí vítr. Uprostřed této zakázané zóny přesto existuje život. V dřevěných chatrčích tu přebývají bábušky, ženy, které se po nucené evakuaci vrátily ilegálně zpět do svých domovů…

Libye v pohybu

Série krátkých studentských filmů z Libye přibližuje příběhy ze života a osobní boje lidí v zemi poznamenané společenskými tabu, občanskou válkou a desetiletími diktatury.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: