Jak se malují thangky

Jak se malují thangky

Pravidla malby určují posvátné knihy. Podle nich musí postavy jednotlivých božstev na thangkách mít předepsaný počet rukou, dány jsou jejich pózy, gesta i výrazy a symbolické předměty, které drží. Traduje se, že první thangku nakreslil sám Buddha.

Co je thangka?

Thangka je buddhistický náboženský svitkový obraz, který zprostředkovává vizualizaci buddhismu prostým věřícím. Ti, když vejdou do chrámu, vidí v jeho prostorách rozvěšené thangky a na nich zobrazené výjevy, jež jim vysvětlují základní principy a pravdy jejich náboženství. Thangky rovněž personifikují nejrůznější postavy buddhistického panteonu, které se tak dostávají mimo imaginární představy, ve svém vlídném či hněvivém vzezření vnášejí do duší lidí nesmírný klid a pomáhají v jejich životě překonávat překážky způsobené zlými duchy.

Traduje se, že první thangku nakreslil sám Buddha. Původně thangky sloužily poutníkům jako ochrana před nehodami a potulným učitelům jako názorná pomůcka při výkladu buddhismu a až později se začaly rozmisťovat do buddhistických chrámů a svatyň či se stávaly součástí domácích oltářů.

Zejména v tibetském buddhismu hrají thangky velice důležitou roli. Proto bylo po staletí centrum tvorby thanegk právě v Tibetu, ale po čínské okupaci země na Tibetské náhorní plošině se těžiště jejich malby přesunulo na opačnou stranu Himálaje. V Nepálu pokračují v tradici kresby thanegk především příslušníci kmene Tamangů, kteří tam přišli někdy v 16. století právě z Tibetu. Jejich dílny i malířské školy jsou rozprostřeny po celé nepálské metropoli Káthmándú i v jejím nejbližším okolí. Nádherná díla můžeme spatřit v početných obchůdkách, které vypadají jako malé obrazové galerie. Tam je obdivují a nakupují turisté ze Západu a pro většinu z nich se thangky vedle votivního obrazu stávají i estetickým uměleckým dílem. Velký zájem o ně vedl k vytvoření dvou druhů thanegk: vedle pravých, kreslených roztokem ryzího zlata podle dávných tradic, vznikají i thangky komerční, při jejichž kresbě se používá pouze chemická napodobenina zlaté barvy a chybí i tibetsky nebo sanskrtsky psané mantry pod kresbou, takže nemají žádnou duchovní ani uměleckou hodnotu.

Nejširší nabídku průvodců a map Nepálu (turistických, cyklistických, horolezeckých a jiných) najdete v prodejně a na eshopu KnihyNaHory.cz

KNH

Jak se malují thangky?

Buddhistické obrazy thangky se tradičně malují na bavlněné plátno. Používané barvy se získávají na přírodní bázi. Základ tvoří prášek z rozdrcených kamenů, do něhož se přidá latex z rozvařených listů rostlin a smíchá se s džarmou, druhem rostlinné klovatiny, která zajistí trvalou stálost barev. Jejich vytvrdnutí trvá 15 až 20 let, pak je údajně nerozpustí ani voda. Takto připravované barvy jsou drahé, nejvíce pak zlatá, do níž se v závěrečné fázi přidává čtyřiadvacetikarátové zlato. Ke kontrole, zda bylo použito pravého zlata, je nutné dát thangku na slunce. Když ji zastíníme a zlatá barva přestane jasně zářit, jedná se o pravé zlato. Kvalita a cena thanegk navíc narůstá postupným ztmavováním jednotlivých barev v ploše a propracováním jemných detailů, což jsou hlavní charakteristické rysy malby na thangkách.

Pravidla malby určují posvátné knihy. Podle nich musí postavy jednotlivých božstev na thangkách mít předepsaný počet rukou či barvu tváře, dány jsou jejich pózy, gesta i výrazy a symbolické předměty, které drží. Způsob ztvárnění ostatních prvků záleží na subjektivním přístupu každého umělce, a proto je každá thangka originálním dílem.

Proces malby thangky je velmi dlouhý a pracný, obvykle trvá několik měsíců, než je dílo dokončeno. Nejprve se plátno natře tukem vyvařeným z jačí oháňky, který ho zpevní a vytvoří vrstvu, na níž lépe přilnou barvy. Pak je plátno pomocí provázků pevně napjato do dřevěného rámu. Umělec na něj obyčejnou tužkou předkreslí celý motiv, většinou zpaměti, jen zřídka nahlíží do knih symbolů nebo velmi nekvalitních předloh. Postupně pak koloruje jednotlivé plochy. Na závěr vykresluje detaily a provádí zlacení.

Když je nově vznikající thangka určena k náboženským účelům, její tvorba je ještě náročnější, protože na plátno pod barvu musí být tibetským nebo sanskrtským písmem napsány modlitby a mantry, které jsou opisovány ze starých posvátných knih. Pro buddhisty mají thangky religiózní hodnotu, zatímco milovníci umění oceňují jejich estetické provedení.

Na thangkách jsou malovány nejrůznější motivy. Nejčastěji se objevuje život Buddhy, kolo života a mandala. Dále zobrazují buddhistické světce, historické postavy včetně Jeho Svatosti dalajlamy, nejrůznější ochranná božstva, jež svým hrozivým vzezřením mají za úkol zahánět zlé duchy.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: