Informacie pre usporadateľa

Informacie pre usporadateľa

Vstup pro registrované usporiadatele Registrujte se na [email protected]. Uživatelské jméno a heslo Vám pošleme mailem.   ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O FESTIVALE Expedičná kamera je jednodňovou prehliadkou najlepších (slovenských i zahraničných) outdoorových filmov uplynulej sezóny. V Českej republike sa v roku 2012 konala v 138 mestách. V novembri 2012 sa bude konať taktiež na Slovensku – plánujeme 35 miest. Ide o filmový večer, ktorý prebieha vo všetkých lokalitách obdobne

INFORMÁCIE PRE USPORIADATEĽOV

Výzva pre záujemcov o spoluorganizáciu:

Usporiadajte vo svojom meste festival EXPEDIČNÁ KAMERA a pritom si i trochu zarobte.

Tu je v kocke, ako to funguje:
1. Dostanete od nás najlepšie outdoorové filmy uplynulej sezóny.
2. V novembri 2012 organizačne pripravíte filmový večer vo svojom meste či obci.
3. My zabezpečíme celoštátnu propagáciu.
4. Vy zabezpečíte miestnu propagáciu.
5. Peniaze zo vstupného a od miestnych sponzorov zostanú vám
6. Peniaze od celoštátnych sponzorov zostanú nám.

Zaujalo Vás to? Nižšie nájdete podrobnejšie informácie a kontakt.
V jednom väčšom meste sa môže EXPEDIČNÁ KAMERA konať aj na viacerých miestach. Napríklad v niekoľkých športových kluboch, školách a podobne.

Cieľom našej spolupráce je úspešná realizácia filmového večera – festivalu EXPEDIČNÁ KAMERA. Pre splnenie tohto cieľa je nutné formulovať, čo prinesie festival vám, usporiadateľom (vašu odmenu) a čo od vás za to očakávame.Očakávame od vás zaistenie festivalu vo vašom meste či obci. K tomu, aby ste tento cieľ naplnili, vám poskytneme plnú podporu a všetky potrebné materiály.

1. Vašou odmenou bude
1.1. Spoločenské uznanie za usporiadanie zaujímavej akcie
1.2. Celý výťažok zo vstupného
1.3. Finančný príspevok miestnych partnerov, ktoré získate.
1.4. Finančný príspevok mesta a kraja.
2. Vaším nákladom bude
2.1. Režijné náklady – telefóny, internet, pošta.
2.2. Usporiadateľský poplatok (33 €)
2.3. Zabezpečenie sály a techniky (možnosť podpory obce).
2.4. Zabezpečenie miestnej propagácie festivalu (roznos letákov, výlep plagátov, oslovenie miestnych médií a pod.).
3. Našou odmenou bude
3.1. Výťažok propagácie celoštátnych partnerov festivalu. Prípadné príspevky samosprávy tam, kde si ich nevyžiada miestny usporiadateľ.
4. Naším nákladom bude
4.1. Zabezpečiť a zaplatiť všetko okolo: získať filmy, uzatvoriť zmluvu s autormi, zaistiť celoštátnych mediálnych partnerov, pripraviť grafickú podobu plagátov, letákov a anketových lístkov, webové stránky festivalu, získať „osobnosť festivalu“, tlač plagátov, letákov a anketových lístkov, atd.
5. Poskytneme vám
5.1. Podrobný pracovný plán (návod, ako na to) s časovým harmonogramom.
5.2. Plagáty, letáky, anketné lístky (zadarmo)
5.3. Záväzné pravidlá, ktoré je nutné dodržiavať.
5.4. Profesionálne pripravené filmové bloky v dátach (formát: WMV 720p – HD).
6. Pravidlá
6.1. Lojalita
6.2. Jednotnosť
6.3.Dodržiavanie pracovného plánu
6.4. Technická kontrola
6.5. Komunikačná flexibilita
6.6. Vlastný rozum
7. Bližšie informácie
7.1. Štruktúra programu premietania
7.2. Organizačné stretnutia
7.3. Odberné miesta tlačovín
7.4. Platby autorským zväzom
7.5. Vstupné
7.6. Súťaže festivalu a zber anketových lístkov

AKO ĎALEJ POSTUPOVAŤ

Ak máte záujem zorganizovať filmový festivalový večer EXPEDIČNÁ KAMERA vo vašom meste, obci či len na študentskom internáte, napíšte nám alebo zavolajte na nižšie uvedené kontakty. Zaevidujeme si vás ako záujemcov a v priebehu mája 2011 vám zašleme prihlasovací dotazník, usporiadateľskú zmluvu a podrobný pracovný plán. Organizátorom filmového večera EXPEDIČNÁ KAMERA môže byť fyzická i právnická osoba, predovšetkým je to vhodné pre športové kluby, kiná, divadlá a pod

TEŠÍME SA NA SPOLUPRÁCU!!

KONTAKT
EXPEDIČNÁ KAMERA
Daniel Hála
Střelničná 1977/20
182 00 Praha 8
dan.hala@expedicnikamera_cz
777858041
skype: sarten1

DALŠÍ INFORMACE

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: