Ibrahím ibn Jákub al Isrá’ilí at-Tartúší – na severu Evropy

Ibrahím ibn Jákub al Isrá’ilí at-Tartúší – na severu Evropy

Židovský kupec Ibrahím procestoval velkou část severní Evropy. Navštívil i Prahu, Polsko či Maďarsko. Z jeho pera také pochází první zprávy o našem hlavním městě.

IBRAHÍM ibn Jákub al Isrá’ilí at-Tartúší (10. století) – židovský kupec a diplomat ve službách córdobského chalífy

Země Slovanů jsou nejstudenější ze všech krajin. Největší mráz je u nich tehdy, kdy jsou noci v úplňku a dny jasné. V tu dobu vzrůstá mráz a tuhne led. Země tvrdne a všechny tekutiny zamrzávají, studně a prameny pokrývají se tvrdou korou, takže jsou jako kámen. A když lidé vydechují, pokrývají se jejich vousy povlakem z ledu, který je jako sklo. Je těžké jej odlomit, pokud člověk se nezahřeje nebo nevejde pod střechu. Když je však noc temná a den zachmuřený, pak taje led a ubývá mrazu.

V 70. letech 19. století byl v jedné z cařihradských mešit objeven cestopis španělsko-arabského geografa Abú Ubajda al Bakrího († 1094) z Córdoby. V něm se zachoval text podrobné zprávy o území Německa a o slovanských zemích, které o sto let dříve sepsal cestovatel Ibrahím ibn Jákub. Velmi záhy vyšel jeho překlad v ruštině (1878) a brzy o něm informoval českou historickou obec Josef Jireček v článku Zprávy Arabův o středověku slovanském (Časopis Musea království českého 1878, s. 509–526). Pro práci o rozsahu středověkého českého státu jej využil Josef Kalousek (1883).

První zpráva o Praze

Pozdější badatelé ztotožnili Ibrahíma ibn Jákuba se židovským obchodníkem at-Tartúším (tj. z Tortosy), který v letech 965–971 cestoval Evropou. Navštívil dnešní Francii, Nizozemskoseverní Německo; procestoval slovanské země od Baltského moře a podél SályLabe až do Čech a podal první zevrubnější zprávu o Praze: A co se týče země Bújislava (tj. Boleslava), tedy její délka od města Frága až k městu Kráková rovná se cestě tří týdnů a hraničí po celé délce se zemí Turků (tj. Maďarů). Město Frága je vystavěno od kamene a vápna a je největším městem co do obchodu. Přichází sem z města Kráková Rusové a Slované se zbožím. A z krajin Turků muslimové, židé a Turci rovněž se zbožím a obchodními mincemi. Ti vyváží od nich otroky, cín a různé kožešiny.

Kupec Ibrahím, jak jsme si jej zvykli nazývat, snad poznal část území dnešního Polska a podle některých domněnek se dostal až do Bulharska. Diplomatický charakter jeho cesty dosvědčuje i zmínka o jednání s císařem Otou I.

Podrobněji si všímal hospodářských poměrů a možností obchodovat se zeměmi, jimiž projížděl. Zaznamenal i některé etnografické zvláštnosti obyvatel krajin, které při své cestě poznal: Jejich ženy, jsou-li jednou vdány, nedopouštějí se cizoložství. Naproti tomu, miluje-li některá dívka muže, jde k němu a ukojí u něj svou žádost. Jestliže si vezme muž nějakou dívku a shledá, že je panna, řekne jí: „Kdyby bylo v tobě něco dobrého, byli by tě mužové jistě požádali a byla by sis vybrala někoho, kdo by ti vzal panenství.“ Potom ji vyžene a zbaví se jí.

Encyklopedii světových cestovatelů vydalo nakladatelství Libri.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: