HedvabnaStezka.cz

POSLEDNÍ DISKUSE

HELP CAMP BANÁT 2018

HELP CAMP BANÁT 2018

Pojeďte s námi na cestu do české historie, poznat život krajanů a nádherný kus země u srbských hranic.Činnosti v projektu v roce 2018:

Budeme připravovat obnovu vodních mlýnků poblíž Gerníku. Banátské mlýnky jsou krásné roubené stavby balkánského typu (s horizontálním hnacím kolem), ve kterých lidé stále tradičním způsobem melou mouku na chleba a krmi pro zvířata. Také se budeme věnovat údržbě turistických stezek a turistického značení v okolí, pomoci s rozšiřováním expozice krajanského muzea na Gerníku, eventuálně dalším potřebným činnostem. V případě zájmu místních i přímé pomoci v rodinách a hospodářstvích krajanů. V červnovém předtermínu je možnost zapojit se do sklizně a svozu sena, případně dalších polních a hospodářských prací v rodinách krajanů.

Místo:

Rumunsko- Banát, česká krajanská vesnice Gerník (Garnic)

Mlýnky v Banátu, RumunskoMlýnky v Banátu, Rumunsko

Termín:

21. - 28. 7. 2018 s možností prodloužení; předtermín cca od 11. června. Více informací zjistíte u Martina Koudelky, mkoudy@centrum.cz, tel. 604 189 765.

Informace o Banátu:

Český Banát v Rumunsku je místo, kam před 200 lety odešli krajané z Čech za příslibem lepšího živobytí a kde založili několik ryze českých vesnic. Díky své izolovanosti se zde česká komunita udržela až do současnosti a udržela si nejen původní český jazyk ale i ostatní tradice a zvyky, které si přinesli ze své staré vlasti. Tyto věci se však díky vlivům globalizace rychle mění, proto neváhejte.

Více informací o oblasti např. na www.banat.cz

Popis projektu a potřebných prací:

Základní obživou místních je zemědělství, proto většinu času tráví prací v hospodářství, často ještě tradičními způsoby za použití základních nástrojů, jednoduché mechanizace a zvířecí síly. Banát bohužel v posledních letech trpí vylidňováním, kdy zejména mladí lidé odcházejí hromadně za prací do Čech a na hospodářství tak zůstávají rodiče a příbuzní sami. Jelikož starost o hospodářství zahrnuje často fyzicky náročné činnosti, rádi přijmou dobrovolnou pomoc. Do pomoci Banátu jsou zapojeny různé organizace, především Člověk v tísni, Duhový skřítek aj., které realizují dlouhodobé projekty, zaměřené na vznik nových pracovních míst pro krajany. Snažíme se tyto projekty doplnit také o přímou dobrovolnickou pomoc obcím a rodinám, které o ni projeví zájem. Tato pomoc může být přínosem pro obě strany, místním se aspoň zčásti ulehčí a aktivní lidé z Čech mají možnost poznat tradiční život krajanů pomocí bezprostředního zážitku, ne pouze zpovzdálí jako obyčejní turisté.

Krajané, BanátKrajané, Banát

Odměnou dobrovolníkům tak může být upřímná vděčnost místních, nahlédnutí do zákulisí tradičních krajanské domácností, možnost být při tradičních činnostech jako výroba sýra, pečení chleba, mlácení obilí, mletí mouky, práce s koňmi apod., pozvání na společné jídlo (výborná domácí strava), možnost si popovídat o všem co vás zajímá, ...

Zaujal vás Banát a zajímají vás zkušenosti dobrovolníků, kteří zde již byli? Přečtěte si článek na blogu Hany Redererové.

Doprava, ubytování, stravování:

Dopravu si zajišťují a hradí účastníci sami, možností je několik. Vlakem nebo busem do Temešváru a pak místním autobusem, druhou možností je přímý autobus/mikrobus, který provozuje soukromý dopravce mezi ČR a vesnicí Sv.Helena. Podle druhu dopravy vychází cena na cca 2500-3000 Kč (za zpáteční jízdenku) Účastníci se zpravidla domlouvají na společné dopravě, kontakty a podrobné informace k dopravě rozesíláme přihlášeným.  Novou autobusovou linku do Temešváru z ČR aktuálně rozjel i Regiojet (Student Agency). Pak lze samozřejmě přijet stopem, spolujízdou, na kanoi po Dunaji apod...;)

Mlýnky v Banátu, RumunskoMlýnky v Banátu, Rumunsko

Pravěpodobně budeme moci letos na jízdné poskytnout i malý příspěvek (pouze červencový termín). Základní společné ubytování (vlastní spacák a karimatka) zajišťujeme zdarma, není problém domluvit komfortnější ubytování u místních za cca 150-200 Kč/noc. Stravování - při práci v rodinách je strava zajištěna přímo tam, jinak si zajišťují účastníci sami. V červencovém termínu bude částečně zajištěna společná strava. Veškeré potraviny lze sehnat na místě, ceny podobné cenám v ČR, zázemí pro vaření bude k dispozici. Lze domluvit také teplou stravu v místní pekárně/restauraci. Detailní informace k možnostem dopravy a dalším věcem dostanou všichni přihlášení před akcí.

Další možnosti:

Banát je malebnou a málo osídlenou podhorskou krajinou pokrytou hustými listnatými lesy, pastvinami a prořízlou hlubokými karpatskými údolími. Kromě toho je to i zčásti krasová oblast, kde se nacházejí stovky jeskyní, závrtů, vyvěračky, vápencové skály a krasová údolí. Vše je ohraničeno tokem Dunaje sevřeným soutěskou na hranicích se Srbskem. Je zde tedy mnoho možností k výletům, toulat se dá po dalších českých vesnicích, stopách lesních železnic, na okraji oblasti jsou bývalé římské termální lázně apod. Návštěva Banátu se dá samozřejmě výhodně propojit i s další cestou po Rumunsku či okolí.

Nebudeme organizovat speciální doprovodný program, nicméně podle situace a zájmu bude možnost realizovat výlety po vsi i zajímavostech okolí s případným komentářem, návštěvu u místních řemeslníků apod.

Kontakt

Pro další informace a přihlášky se obracejte na Martina Koudelku, email mkoudy@centrum.cz, tel.+420 604 189 765.

BanátBanát


16.04.2018, Redakce


CESTOVATELSKÝ TWEET

Zase chytam wifi nekde v p....i sveta, abych napsal ze ziju :).
Sponzorováno