Harkhuf – první cetovatel, kterého známe jménem

Harkhuf – první cetovatel, kterého známe jménem

Egyptský dobrodruh se vydával proti proudu Nilu nebo hledat Pygmeje na žádost svého faraóna.

HARKHUF (též Harchúf, Herkhuf) (asi 2300 před Kr.) – egyptský cestovatel

Prvním cestovatelem, kterého známe jménem, byl Egypťan Harkhuf; podle nápisu na jeho hrobu v Asuánu (objeven počátkem 20. století) prý podnikl celkem čtyři cesty na jih proti proudu Nilu. Králi, který jej vyslal, přivezl mnohé cennosti – jak napsal, vrátil jsem se s třemi sty osly, naloženými kadidlem, ebenovým dřevem, myrhou, obilím, leopardy, slonovinou… Zatímco třikrát ho vyslal faraón Merenré, počtvrté to už byl jeho nástupce Pjopej. Ten Harkhufa vyslal, aby mu přivezl trpaslíka – Pygmeje, neboť faraón si přeje toho trpaslíka spatřit víc než všechny dary Sinaje a Puntu. Omluvou budiž, že faraón byl v té době malý chlapec… Nicméně i tento úkol Harkhuf splnil.

Ve stejné době podnikal své cesty i další egyptský cestovatel, Pjopejnacht, který prozkoumal část Rudého moře. O skoro tisíc let později, za královny Hatšepsovet (1501–1479 před Kr.), pak egyptské lodi dopluly až do země Punt (Pwnt). Snad šlo o dnešní Somálsko.

Encyklopedii světových cestovatelů vydalo nakladatelství Libri.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: