Hans Trumpel

Hans Trumpel

(1. polovina 16. století) – německý horník z Čech

Mezi cestovateli nejsou pouze kapitáni, důstojníci či velitelé, ale také prostí námořníci či dělníci. Právě takovým dělníkem byl i jáchymovský horník Hans Trumpel.

Krátce poté, co byl objeven Nový svět, se roznesly zprávy o jeho obrovském bohatství. O svůj podíl na něm se přihlásili i nejlepší obchodníci té doby, německá rodina Welserů z Augšpurku. Pro své plány s těžbou drahých kovů v Americe získali prostřednictvím svého zástupce v Lipsku několik desítek dobrovolníků, především z řad středoevropských horníků.

Za bohatstvím na Haiti

První skupina 16 mužů a jedné ženy, převážně z Čech a ze Slezska, vyrazila na cestu do Ameriky v červenci 1528. Přes Antverpy a Sevillu v prosinci 1528 odpluli do Santo Dominga na ostrově Haiti. Dochovalo se jen několik jejich jmen: Siegmund Enderlein se ženou, Hans Trumpel z Jáchymova, Valten Landhanns z Ziegenhalsu (tj. z Głuchołaz v nynějším v Polsku, v těsné blízkosti Jeseníka). Dva měsíce po nich již v Seville byla druhá skupina horníků (24 mužů) a do Ameriky zřejmě připlula i třetí skupina ze Slovenska. Celkem se do Santo Dominga dostalo kolem 50 dobrovolníků.

Neúspěšné pokusy o těžbu na Haiti, tropické podnebí, chybějící lékařské péče a nesplněné sliby o bohatství způsobily rozpad skupiny horníků. Během 8 měsíců 18 horníků zemřelo, asi dvacítka zůstala v Americe a 11 se vrátilo do Evropy.

Jejich mluvčí, Valten Landhanns, se v letech 15311533 pokoušel získat odměnu od Welserů, ale marně. Žil tehdy ve slezském Wildenbergu, stejně jako další z amerických horníků, Hans Schick, Hans Weise a Wolfgang Gepe.

Lze předpokládat, že někteří z kolonistů se účastnili welserovských expedic do Venezuely ve 30. letech. Někteří z nich snad našli bohatství ve stříbrných dolech v dnešním Peru a Bolívii. Jejich jména ale v pramenech mizí. Nevíme nic, co se stalo třeba s Hansem Trumpelem, prvním prokázaným obyvatelem Čech, který se dostal do Ameriky.

• Sviták I.: First Bohemian in America. Soukromý tisk, Praha 1992

Encyklopedii českých cestovatelů vydalo nakladatelství Libri

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: