Gruzie tehdy a teď. Dvě různé země pohledem objektivu

Gruzie tehdy a teď. Dvě různé země pohledem objektivu

Gruzie prošla za posledních 25 let více než dynamickým vývojem ve špatném i dobrém slova smyslu. Většina obyvatel nikdy nebyla příliš prosovětsky naladěna a rozpad Sovětského svazu jim přinesl kýžené znovunabytí nezávislosti a svobody.

Nicméně ta do Gruzie přišla v podobě etnických a občanských konfliktů, prudkého poklesu životní úrovně a naopak bezprecedentního vzestupu kriminality a organizovaného zločinu, stát prakticky nefungoval, elektřina a plyn byla k mání pouze několik hodin denně, v odlehlejších oblastech byla jen předmětem bouřlivých debat a zbožných přání.

Ekonomika padala každým dnem a nikdo nevěděl, kdy tato muka skončí. Ke konci 90. let se situace trochu stabilizovala, po setmění už se dalo vyjít na ulici, aniž by se člověk musel obávat loupežného přepadení nebo se přimíchal do přestřelky. Policie a další orgány byly skrz naskrz zkorupomované, ale stát se alespoň tvářil, že nějakým způsobem funguje a je schopen alespoň minimálně plnit své funkce.

Kláštěrní komplex David Garedža, je místem, které byste rozhodně neměli při své návštěvě Gruzie vynechat. Patří k největším v Gruzii a má dosti pohnutou minulost. Byli v něm mniši i tanky.

Ať žije revoluce…

Nejvíce Gruzií otřásly ozbrojené konflikty s Jižní Osetií a Abcházií na počátku 90. let, které s sebou přinesly tisíce mrtvých a ještě více zraněných a vyhnaných ze svých domovů. Gruzie těmito konflikty prakticky ztratila nad oběma územími kontrolu. Poslední ránu zasadilo Rusko, které díky válce v srpnu 2008 definitivně upevnilo kontrolu nad Abcházií a Jižní Osetií. Moskva oba regiony uznala jako nezávislé státy, vybudovala zde několikatisícové ruské vojenské základny s veškerou těžkou vojenskou technikou a okolo „hranic“ Jižní Osetie od roku 2013 buduje příkopy, sloupy s ostnatým drátem a senzory, majícími zabránit „nelegální přechod hranic“.

V roce 2003 se v Gruzii odehrála Revoluce růží, která zahájila novou éru ve vývoji země. Během několika let se podařilo učinit ze zkorumpované a kriminální země zemi, která dnes patří mezi prvních 10 na světě v rámci jednoduchosti podnikání a korupci se podařilo omezit na minimum (resp. korupce v zemi samozřejmě zůstala, ale spíše jen v rámci politické a podnikatelské elity, podle Transparency International je korupce v Gruzii nižší než v České republice).

Nejširší nabídku průvodců a map Gruzie (turistických, cyklistických, horolezeckých a jiných) najdete v prodejně v pražském Klubu cestovatelů nebo v eshopu KnihyNaHory.cz

Směle k lepším zítřkům

Pouliční kriminalita z měst téměř vymizela. Ekonomický růst dosahoval průměrně více než 6 % a ačkoliv samozřejmě nebyly vyřešeny všechny problémy země (zejména v otázce nezaměstnanosti a životní úrovně) a netřeba si  politické vedení země od roku 2003 příliš idealizovat, je zjevné, že tato země dosáhla neuvěřitelného úspěchu a nelze než popřát, aby byla v tomto úsilí v budoucnu ještě úspěšnější.

Gruzie prošla za posledních 25 let více než dynamickým vývojem ve špatném i dobrém slova smyslu. Většina obyvatel nikdy nebyla příliš prosovětsky naladěna a rozpad Sovětského svazu jim přinesl kýžené znovunabytí nezávislosti a svobody.

Web je zasvěcen malebné Gruzii, nevelké zemi, kterou obepínají hřebeny kavkazských velehor a omývají břehy Černého moře, a se kterou není česká společnost bohužel příliš obeznámena. Web www.sakartvelo.cz se postupně zaplňuje informačními materiály i postřehy o cestování, podnikání, kultuře, historii, ekonomice a politice Gruzie a slouží tak všem potenciálním zájemcům o tuto zemi. Gruzie je levná, bezpečná, pohostinná země s příjemným klimatem a bezpočtem historických památek i krásné přírody. Web je proto v prvé řadě zaměřen na cestování. Turistický potenciál této země je bez nadsázky nevyčerpatelný a tímto naším počinem bychom chtěli přispět svou troškou k objevení a lepšímu poznání této země ze strany české veřejnosti.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář:

Články v okolí