George Leigh Mallory – horolezec přemožen nejvyšší horou světa

George Leigh Mallory – horolezec přemožen nejvyšší horou světa

Britský horolezec, který zahynul při několikátém pokusu dosáhnout vrcholu Mt. Everest.

MALLORY George Leigh (* 18. 6. 1886, Mobberley, Cheshire, Anglie, † počátek června 1924, Mount Everest) – britský horolezec

Snažil jsem se ze všech sil dvě hodiny, než jsem pochopil, že nemám naději najít v té nesmírné kamenné pustině stopu pohřešovaných. Plánovitě tady mohlo hledat jen větší záchranné družstvo. V oblasti, kde jsem oba naposledy viděl, by se něco muselo najít, ale sám jsem nemohl proniknout tak daleko na severovýchodní hřeben, především proto, že se už připozdilo.

Ze slov zkušeného horolezce Noela Odella cítíme zklamání z kapitulace a smutek nad osudem George L. MalloryhoSandyho Irvina, kteří se 9.–10. června 1924 ztratili ve skalních pustinách pod nejvyšší horou světa. Britští dobyvatelé „třetího pólu“ (jak si zvykli nazývat někteří autoři Mt. Everest) za sebou zanechali řadu otazníků – jaké byly jejich závěrečné chvíle? Dosáhli vrcholu do té doby nepokořené hory?

George L. Mallory se dostal do Himálaje už s první britskou výpravou, kterou vedl plukovník Howard-Bury v roce 1921. Vydali se tenkrát k vrcholu po důkladném průzkumu, když překonali nedůvěru Tibeťanů. Pobývali v Himálaji už od května a v září 1921 začali stoupat z východní strany, až 25. 9. došli do severního sedla (7 010 m). Blížící se zima donutila nakonec Brity k ústupu.

G. L. Mallory jako člen výpravy na Mt. Everest

Hned po roce se vypravili britští horolezci znovu k nejvyšší hoře světa. Jejich výpravu vedl generál Charles G. Brooks, znalec Himálaje zbožňovaný místními obyvateli. Mezi jejími členy, kteří se chystali vystoupit na Everest, nechyběl ani tentokrát G. L. Mallory. Den po dni postupovali Britové horským terénem a zakládali jednotlivé tábory – 20. května 1922 překonali 7 500 metrů, rekord italské výpravy, kterou vedl vévoda Abruzzi. Čtyřčlenná skupina Mallory, Morshead, Norton a Sommerwell vystoupala až do výšky 8 200 metrů, ale blížící se tma ji donutila k návratu. Mallorymu se přitom podařilo zabránit téměř neodvratnému sesuvu celé skupiny.

Namísto prvních dobyvatelů nastoupila druhá útočná skupina (24. 5.), kterou tvořili Geoffrey Bruce, George Ingle Finch a gurkhský poddůstojník Tédžbír Bura, který se ve výšce 7 925 metrů zhroutil. Zbývající dva horolezci došli do 8 326 m. Ještě jednou se Mallory se Sommerwellem (v doprovodu Crawforda a čtrnácti nosičů) pokusili dosáhnout vrcholu. V těžkém terénu se s nimi utrhla sněhová plotna a sedm Šerpů přitom zahynulo (7. 6. 1922). Nejvyšší vrchol světa opět odolal.

Osudný výstup

Po roční přestávce se Britové vydali znovu do Himálaje. Expedice, kterou řídil opět Ch. G. Brooks (zástupcem byl Edward Felix Norton), se 25. března 1924 vydala s početnou karavanou nosičů z Dárdžilingu. Podle Nortonova plánu chtěli ještě v květnu zřídit tábory ve výšce 8 100 (VI.) a 8 300 (VII.) metrů. Dlouhotrvající sněhová bouře však zdržela celý postup a teprve 3. června se podařilo vystavět šestý tábor (8 145 m). Příští den se Norton a Sommerwell vypravili k vrcholu, ke kterému se přiblížili až na tři sta metrů, ale „třetí pól“ opět odolal. K výstupu se chystali G. Mallory a S. Irvine, který dostal přednost před zkušenějším Odellem. Ještě 8. června 1924 viděl Odell dva černé body, pohybující se vzhůru. Po chvíli mu výhled zakryly mraky a oba horolezci navždy zmizeli.

Na vrchol Everestu se v květnu 1933 nedostala ani americká výprava – dosáhla 8 572 metrů. Při jednom z pokusů našel jeden z jejích členů Wyn Harris ve výšce 8 450 metrů cepín, který zřejmě patřil Mallorymu. Teprve po pětasedmdesáti letech – 1. května 1999 – našla expedice, která pátrala po Mallorym a Irvinovi na terase Mount Everestu ve výšce 8 250 metrů „pozoruhodný bílý pruh“. Brzy nato stojí u voskově bílého těla, jehož oděv se při doteku rozpadá. Na pravé noze je dobře zachovaná okovaná bota. Holenní a lýtková kost jsou zřejmě zlomené,popsal nález učiněný Conradem Ankerem jeden z nejslavnějších horolezců R. Messner.

Fotografie Malloryho okované boty, šířená internetem, přinesla odpověď na jednu z otázek kolem osudu britských horolezců z roku 1924. Další zůstaly nezodpovězeny. Nikdo zatím nenašel stopy po jejich přítomnosti na vrcholku Everestu. Prvenství zůstává ÚE. Hillarymu a Tenzingu Norkayovi (1953).

Messner, R.: Malloryho druhá smrt. Praha 2000.

Encyklopedii světových cestovatelů vydalo nakladatelství Libri.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: