Georg Tektander

Georg Tektander

(* 1581 Jablonné v Podještědí, † 1614 Budyšín) – rakouský diplomat

Přivedli mě do tabrízského paláce, kde jsem našel krále sedět na zemi mezi dalšími jeho pány a rádci. Protože však byl oblečen hůře než ostatní a já neměl žádného tlumočníka a krále jsem neznal, zůstal jsem němě stát. Nato jeden ze starých Peršanů mě vzal za ruku a přivedl před krále. Padl jsem na kolena před ním…“ Těmito slovy popsal císařský vyslanec Georg Tektander vrcholný okamžik své cesty – přijetí perským šáhem.

S poselstvím do Persie

Tektander se vlastně jmenoval Georg Zimmermann a jméno si pořečtil během svých studií. Po nich se stal sekretářem Istvána Kakaše ze Zelenkamény, uherského šlechtice, který byl roku 1602 císařem Rudolfem II. pověřen poselstvím k perskému šáhovi.

Mise odešla z Prahy 27. 8. 1602 a přes Varšavu a Grodno (dnes Hrodna v Bělorusku) dorazila do Moskvy, kde byl Kakaš přijat samozvaným carem Borisem Godunovem. Vyslanec se v Moskvě zdržel čtyři týdny a pro celou výpravu obdržel průvodní list na cestu rozsáhlou ruskou říši.

Kakaš a Tektander s doprovodem pokračovali Povolžím do Astrachaně a v červenci 1603 nastoupili na loď, která je Kaspickým mořem dovezla do Lenkoranu v dnešním Ázerbajdžánu. Členy výpravy začaly trápit zdravotní problémy a na kaspickém pobřeží zemřel Polák Pawlowicki, který se k Tektanderovi a Kakašovi přidal v Astrachani.

Při další cestě, v Lauzanu (neznámém městě), zemřel 25. 10. 1603 i Kakašvedení poselstva převzal Tektander. Po několika dnech, v Kaspinu (snad Ardabíl) těžce onemocněli i ostatní členové poselstva a Tektander, jediný zdravý, je musel opustit. Dále putoval jen v doprovodu tlumočníka Muráda. Konečně 15. 11. 1603 dorazil do Tabrízu, kde byl přijat perským šáhem.

Po třech dnech (18.11.) šáh ’Abbás odtáhl z Tabrízu směrem do Arménie. Tektander provázel perského vládce na jeho tažení proti Turkům do Nachičevanu a Jerevanu, kde se po několika týdnech stal svědkem dobytí města, které tehdy bylo tureckou pevností.

Císařský posel měl možnost poznat zdejší památky, včetně kostela nazývaného Üc Kilis – „je tu velký počet řeckých mnichů, kteří se všude nazývají křesťany,“poznamenal si Tektander, kterého v Jerevanu velkolepě přijal arménský patriarcha. Po dobytí města Tektander konečně obdržel odpověď perského šáha na list císaře Rudolfa II. V doprovodu Mehdíkulí Bega, nového vyslance u pražského dvora, Tektander podnikl nebezpečnou zpáteční cestu přes Arménii a Kavkaz do Čech, kam se dostali v létě 1604.

Po návratu se jablonský rodák stal výběrčím cla v Budyšíně a o svém putování napsal cestopis, který roku 1608 vydal v Lipsku. Po několika letech nešťastnou náhodou zemřel při postřelení z vlastní zbraně.

Jiřího Tektandra z Jablonného Popis Moskvy a Persie (přeložil J. Bečka), in: Česká touha cestovatelská. (editoři S. Binková a J. Polišenský), Praha 1989

Encyklopedii českých cestovatelů vydalo nakladatelství Libri

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: