František Krampota

František Krampota

Rozdávání odměn dětem z ulice, Uganda

Jméno a příjmení (a přezdívka)

František Krampota

Na kolik se cítím

25 let

Oblíbené země

 • Uganda – upřímní lidé, nádherná příroda

Na kterých místech se mi hodně líbilo

 • Uganda, jižní část Ruska a Ukrajiny

Cesta, které si nejvíce vážím

 • V roce 2005- první návštěva Ugandy, která byla pro mě hodně emocionální (chudoba, HIV/AIDS, sirotci) a naopak – touha jim pomoci

Nejdelší cesta

 • Uganda (Praha – Amsterdam- Nairobi-Entebbe)

Proč cestuji a co mi to dalo a vzalo?

 • Vzhledem k tomu, že se zabývám prevencí HIV/AIDS, tak jsou mé cesty zaměřeny buď na pořádání odborných seminářů v této problematice, nebo k návštěvám nemocnic, atd. Každá cesta je pro mne přínosem v poznávání mentality lidí, získávání nových informací a „nasávání“ místní kultury.

Navštívené země

 • Uganda, Ukrajina, Rusko, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Rakousko, Itálie, Švýcarsko, Francie, Německo Holandsko, Belgie, Lucembursko, Anglie, Polsko.

Cestovatelské sny a plány

 • Indie

Zvláštní záliby během cestování

 • Hlavně fotografování a „sběr“ informací ze života místní populace

Oblíbená historka z cest

 • Uganda – oblast Jinja – návštěva u sirotků (rodiče jim zemřeli v důsledku AIDS). Děti nám vyprávěly své příběhy o tom, jaké je to žít sami, bez pomoci rodičů…a také to, jak si např. čtyři sourozenci cenili daru ze zahraničí ve výši 20 USD. Za to si mohli koupit jednu kozu (měli mléko a sýr) a díky ní přežili.

Významné expedice a projekty

 • Monitorovací cesta rozvojového projektu „Světlo pro Ugandu“ 2009
 • Bližší informace budou na www.acet.cz
 • Cílem cesty je monitorovat a zdokumentovat stav projektu „Světlo pro Ugandu“, který dlouhodobě podporuje ugandské sirotky či děti z velmi chudých rodin, objevit prostor pro další smysluplnou podporu, a vytvořit materiály pro informační a osvětovou kampaň v České republice.

Osobní poznámka

 • Fakt se na tu cestu těším!

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: