FOTOREPORTÁŽ: Fotografie domů v Bosně po vyplavení. Zapojte se do pomoci!

FOTOREPORTÁŽ: Fotografie domů v Bosně po vyplavení. Zapojte se do pomoci!

Člověk v tísni poskytl lidem v bosenském Doboji a Maglaji první pomoc při odklízení vyplavených domácností. Kromě rukavic a pytlů dostali i stručné informace, jak likvidovat následky povodní. Pětičlenný místní tým s tlakovými čističi zároveň nabízí domácnostem v Doboji pomoc s úklidem. Stovky rodin dostanou kbelíky, kartáče, košťata, rukavice nebo dezinfekční prostředky. Tým Člověka v tísni zároveň vytipovává poničené budovy, jako například školy, které potřebují rozsáhlou rekonstrukci. Koordinátory v Srbsku a Bosně a Hercegovině doplní další koordinátor se zkušenostmi z českých povodní.

Pomoc je možné zasílat na povodňové konto 51945194/0300. Přispět je možné také online platbou nebo pomocí dárcovské SMS ve tvaru DMS SOSBALKAN na číslo 87777. Nezapomeňte, že dar si můžete odečíst z daní.

V Doboji i Maglaji už voda opadla a lidé vyklízejí vytopené domy a budovy. Města pak organizují svoz trosek na skládky. „Zdejší povodeň napáchala daleko více škod než loňské záplavy v Česku. Lidé se o příchodu povodňové vlny často dozvěděli jen čtvrt hodiny před evakuací a nestihli nic vystěhovat. Voda zároveň sahala výš, někde až do výšky čtyř metrů,“ srovnává povodňový koordinátor Člověka v tísni v Bosně a Hercegovině Aleš Tomášek a dodává, že jen v okolí Doboje a Maglaje jsou vytopené odhadem stovky domácností.

„Voda přišla tak rychle, že jsme nestihli nic zachránit. Vyplavila nás i rodiče, a tak teď žijeme v provizorních podmínkách v patře,“ říká žena středního věku z Maglaje. V zasažených městech nefungují obchody nebo vyplavené školy, ale začíná sem proudit humanitární pomoc. Často přichází od lidí z jiných částí Bosny a Hercegoviny, Chorvatska nebo Slovinska.

Fungují také distribuční centra zřízená Červeným křížem. „Lidé teď většinou bydlí ve vyšších patrech nebo u příbuzných a po prvotním šoku jim začíná docházet, co se vlastně stalo,“ říká Aleš Tomášek. „Vyplavení teď potřebují především informace, jak správně opravovat své byty a domy,“ dodává.

Základní informace, jak oškrábat stěny, dezinfikovat nebo vysoušet omítku šíří Člověk v tísni prostřednictvím dobojské radnice, která letáky rozdává postiženým. Zároveň pomáhá tam, kam se humanitární pomoc nebo pomoc od státu zatím nedostala. „Spolu s místní nevládní organizací LAG jsme v Doboji zorganizovali pětičlenný tým, který vyklizené domy myje tlakovými čističi,“ vysvětluje Aleš Tomášek a dodává, že místní nevládní organizace také pomůže s plánovanou distribucí kbelíků, kartáčů, košťat, dezinfekcí nebo rukavic.

Zničené jsou i školy

Člověk v tísni zároveň vytipovává veřejné budovy, které budou potřebovat opravit. Povodeň například poničila základní školu v Doboji, kterou navštěvuje 1240 dětí. „Až čtyřmetrová vlna zasáhla několik učeben, kuchyni, počítačovou učebnu i tělocvičnu s veškerým náčiním. Zničené jsou podlahy i okna a oprava přijde na miliony korun,“ říká Aleš Tomášek s tím, že zatím není jasné, jaké opravy bude hradit stát.

Velká voda zasáhla v Maglaji také gymnázium spojené se středním odborným učilištěm dohromady pro 950 žáků. „Voda sahala až do 1,5 metru a protože přišla velmi rychle, nestačili místní z přízemí odnést žádné vybavení. Povodeň zničila 2500 knih, 20 počítačů, vybavení kuchyně, chemické laboratoře i dalších učeben. Poničené jsou stroje, podlahy i stěny. Místní zachránili alespoň konstrukce lavic a židlí,“ říká Aleš Tomášek.

ČvT má koordinátorku i v Srbsku. Zatím distribuuje základní informace, jak se postarat o vyplavený dům nebo byt a vytipovává oblasti, kde bude Člověk v tísni pomáhat.

Povodně zasáhly Srbsko a Bosnu a Hercegovinu v polovině května. Člověk v tísni okamžitě vyhlásil veřejnou sbírku 51945194/0300 na pomoc obětem povodní v Srbsku a Bosně a Hercegovině. Zároveň uvolnil 1 000 000 korun z humanitárního fondu Klubu přátel Člověka v tísni na pomoc v obou zemích.

Na povodňovém kontu se k 27. 5. sešlo 941 587 korun. Nadace Vodafone navíc na pomoc obětem povodní přispěje 200 000 korun. Zároveň vyzvala zákazníky Vodafone, aby přispěli na pomoc v Srbsku a Bosně a Hercegovině a ke každé dárcovské SMS (30 korun) odeslané z čísla Vodafone do konce května přidá 30 korun navíc.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: