Expedice do Kyrgyzstánu za účelem poskytnutí hmotné pomoci ústavům sociální péče

Expedice do Kyrgyzstánu za účelem poskytnutí hmotné pomoci ústavům sociální péče

Alterra, o.s. hodlá vyslat svou pracovnici do Kyrgyzstánu, aby zde mohla osobně kontaktovat ředitele vytipovaných ústavů sociální péče. Na základě tohoto, bude s danými ústavy navázána spolupráce s cílem jejich hmotné podpory z prostředků sbírkových akcí prováděných na území České republiky. Celá cesta bude zdokumentována a utvořený příběh poskytnut médiím.

TERMÍN NEBO HARMONOGRAM KONÁNÍ

Obecně lze vycestovat téměř kdykoliv v průběhu roku, avšak předpokládaný termín vykonání návštěvy ústavů sociální péče v Kyrgyzstánu je měsíc červen. Délka pobytu je pak naplánovaná na 14 dní. Co se zpracování dat týče, počítá Alterra, o .s. zhruba s obdobím dvou týdnů, než bude mít ucelené materiály, které budou moci média použít.

POPIS PROJEKTU

Cílem občanského sdružení Alterra je poskytovat konkrétní a zaměřenou pomoc v oblasti sociální péče, zdravotní prevence, zdravotnické i ekologické pomoci, osvěty a vzdělávání zemím Střední Asie.
Projekt hmotné pomoci ústavům sociální péče (ÚSP) v Kyrgyzstánu vznikl díky osobním zkušenostem Barbory Novákové a Petra Nováka, kteří v Kyrgyzstánu pobývali delší čas. Dětským domovům a ústavům sociální péče chybí potraviny, léky, oblečení a další základní potřeby. Do této oblasti směřovaly úspěšné projekty některých evropských zemí (například stavba dětského domu financovaná a organizovaná německými partnery apod.). Tyto aktivity jsou však velmi omezené a neřeší problémy ÚSP v chudých oblastech.
V rámci projektu Alterra, o.s. probíhá v současné době výběr konkrétních ústavů ve spolupráci s Ministerstvem školství Kyrgyzstánu. Snahou je vybrat nejvíce potřebné ústavy v chudých regionech. Zároveň je nutné vzít v úvahu způsob vedení ústavu, zájem vedení ústavu o blaho svěřenců i následnou možnost kontroly vynaložených prostředků. Z tohoto důvodu je nutné osobní jednání s řediteli vytypovaných ústavů a následná kontrola hospodaření se svěřeným majetkem, proto je potřeba Kyrgyzstán navštívit.
Tato jednání budou probíhat ve spolupráci s místními sociálními, pedagogickými a zdravotnickými pracovníky a pod dohledem Ministerstva školství Kyrgyzstánu.1

V rámci úspěšné realizace projektu je třeba:
–          Pečlivě vybrat ÚSP.
–          Poznat a zvážit požadovanou hmotnou pomoc (oblečení, přikrývky, vybavení kuchyně, vybudování koupelen a WC, hudební nástroje apod.).
–          To, co je možné nakupovat přímo v regionu (snížení nákladů, podpora místní produkce).
–          Počítat s vysokou mírou korupce a omezit rizika z ní plynoucí.
–          Pružně jednat přímo s odpovědnými úředníky.
–          U vybavení, které není na území Kyrgyzstánu k dispozici (například polohovatelná lůžka pro těžce nemocné pacienty), zvážit nejvýhodnější způsob transportu.
–          Zajistit průběžnou spolupráci včetně kontroly.

Výhodou projektu je jeho konkrétnost, zaměřenost, snadná kontrola i to, že není časově omezen. Spolupráce s konkrétními ÚSP může být dlouhodobá a postupně rozšířena na další ÚSP. Tento projekt také otevírá dveře k dalším aktivitám na území Kyrgyzstánu.

[1] Informace o některých zvažovaných ÚSP je možné nalézt na adrese (v ruštině): http://www.inform.kg/ru/business_pages/50/

INFORMACE O ŽADATELCE

Barbora Nováková
Kvalifikace nebo zkušenosti ve vztahu k projektu: Pobývala delší dobu ve střední Asii. Studovala na Pedagogické fakultě UK – obor Speciální pedagogika, na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze – obor Andragogika a personální řízení, má úplné psychoterapeutické vzdělání a v současné době ukončuje studium na PVŠPS obor Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii. Pracuje jako poradenský psychoterapeut a již třináct let se věnuje práci v neziskovém sektoru. Věnuje se činnosti v neziskovém sektoru zaměřeném na pomáhající profese, lektorské činnosti, kromě jiného i dlouhodobě působila v zahraničí při tréninku záchranných týmů.

ÚDAJE O OSTATNÍCH ÚČASTNÍCÍCH PROJEKTU

Prozatím není žádný jiný přímý účastník projektu v pozici cestovatele.

POŽADOVANÁ PODPORA

Finanční podpora ve výši: 25 000 Kč
Zboží značky GUMOTEX (napište jaké konkrétně): Polštáře a přikrývky pro ústavy sociální péče. Počet záleží na štědrosti sponzora.
Mediální podpora: 10 000 Kč

PŘEDPOKLÁDANÉ VÝSTUPY PROJEKTU

Přednášky – ano (Předem neurčený počet vzhledem k velkému počtu příležitostí)
Webové stránky: www.alterra.cz
Články v tisku: Lidé a země, Koktejl, tematické přílohy českých deníků (není předběžně dohodnuto)
Zprávy a rozhovory v rozhlase a TV: Rádio Svobodná Evropa (předběžně dohodnuto); Český rozhlas Leonardo – pořad „Sedmý světadíl“ (není předběžně dohodnuto)
Jiné: tisková zpráva; letáky; brožurka (charakteristika projektu/projektů a popis expedice); „newsletter“ (pravidelné zprávy z regionu pro sympatizanty Alterry); debata za účasti zástupců kyrgyzské minority v ČR; prezentace projektu a expedice na webových stránkách www.alterra.cz včetně fotodokumentace a webech „spřátelených“ organizací

loga EF

HedvabnouStezku.cz založili cestovatelé pro cestovatele, o velkých horách píšeme na Velehory.cz. Své zážitky cest můžete sdílet s přáteli také v Klubech cestovatelů. Nejlepší outdoorové filmy pak uvidíte na festivalu Expediční kamera možná i ve vašem městě. Nejširší výběr map a knih najdete v našem eshopu. Z příjmů z těchto aktivit podporujeme Expediční fond – i vy můžete přihlásit svůj projekt.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: