Co byste měli vědět o Izraeli, než se ho vydáte poznat

Co byste měli vědět o Izraeli, než se ho vydáte poznat

Izrael vznikl v roce 1948 jako židovská domovina v Palestině. Historická pouta obyvatelstva sahají až do období před více než 3 000 lety. Židovské územní nároky se střetávají s požadavky palestinských Arabů, jejichž osídlení je také velice staré.

Jedná se především o Západní břeh Jordánu a Pásmo Gazy, tj. území částečně spravovaná Palestinskou autonomií – tato území jsou Izraelem okupována od Šestidenní války v roce 1967.

Izrael je demokratická parlamentní republika s všeobecným rovným volebním právem. Vládu vede v Izraeli premiér a zákonodárným orgánem je jednokomorový parlament Kneset. O životě v zemi mnoho napovídá i fakt, že mezi zeměmi Blízkého východu patří Izrael na první místo v indexu lidského rozvoje, svobody tisku a ekonomiky.

Něco málo z dějepisu

Současný Izrael leží přibližně na území původní Palestiny. Židovská tóra (starý zákon) popisuje, jak se Izraelité vymanili z egyptského zajetí. Ve 13. století př.n.l. se usídlili na území semitských Kananejců. V tomto původním obyvatelstvu mají nejspíše kořeny i dnešní palestinští Arabové. Na přelomu 11. a 10. století př.n.l. pak vzniklo Judsko-izraelské království. To se později rozpadlo a bylo ovládnuto Asyřany a Babyloňany.

Okolo roku 40 př.n.l. se celá oblast Palestiny dostala pod nadvládu Říma. V roce 70 n.l. Židé znovu získali Jeruzalém. V 7. století byla Palestina dobyta muslimskými Araby. Židé v tomto období tvořili drobnou komunitu uvnitř většinou křesťanského obyvatelstva.
Roku 1516 se Palestiny zmocnili Turci, kteří zde vládli následujících 400 let.

K obnovení požadavku Židů na samostatný stát na území Palestiny došlo až v 19. století. Roku 1917 Britové deklarovali podporu vytvoření židovského státu.
Pronásledování evropských Židů nacistickým Německem urychlilo židovskou migraci do Palestiny. V roce 1947 byla Palestina rozdělena a roku 1948 byl vyhlášen židovský stát Izrael.

Od té doby probíhá téměř neustálý boj mezi Izraelem a jeho arabskými sousedy. Během několika válek získal Izrael pásmo Gazy, západní břeh Jordánu a Golanské výšiny. Roku 1993 došlo k úspěšným mírovým jednáním Izraele a Palestiny. Na základě tohoto míru byly pod palestinskou správu převedeny území Gaza a Jericho. V roce 1995 byl pak oficiálně ukončen dlouholetý válečný stav s Jordánskem.

Kdo dnes žije v Izraeli?

Většinu obyvatelstva dnes tvoří Židé. Více než polovina z nich se přímo v Izraeli narodila. V Izraeli se projevuje etnický rozdíl mezi aškenázskými Židy, kteří pochází z Evropy, a sefardskými Židy, kteří jsou z Asie a Středomoří. Vedle hebrejštiny je zde úředním jazykem také arabština. Izrael je nejvíce urbanizovanou zemí Blízkého východu a vykazuje velmi vysoký populační přírůstek.

Jak je to s kulturou

Literatura Izraele je psána převážně v hebrejštině. Jedná se většinou o poezii a prózu. Velké množství knih bylo napsáno v době renesance (polovina 19. století). Knihám je věnována v Izraeli velká pozornost. Každoročně je v červnu pořádán Týden hebrejské knihy. Součástí tohoto veletrhu jsou i autorská čtení a prezentace izraelských autorů. Na veletrhu se také udílí prestižní literární cena – Sapirova cena.

Další neodmyslitelnou složkou izraelské kultury je hudba, které je stejně rozmanitá jako izraelské obyvatelstvo. Je ovlivněna i současnými styly. Světově uznávaná je pak Izraelská filharmonie. Byla založena již roku 1936 a ročně má více než 200 představení. V Izraeli se také narodilo mnoho světově známých hudebníků. Např. Jicchak Perlman (mimo jiné hraje úvodní píseň k filmu Schindlerův seznam) a Pinchas Zukerman.

Chcete-li se vydat do této výjimečné země s jistotou, že se bude jednat o neopakovatelný zážitek, můžete zvolit CK Avetour, kde narazíte na opravdové specialisty. Pro tento rok si cestovní kancelář připravila hned několik zájezdů do Izraele. Můžete se vydat třeba na klasický poznávací zájezd, další možností je duchovní cesta Izraelem po biblických stopách doprovázená královéhradeckým biskupem Mons. Janem Vokálem nebo ozdravný pobyt v Izraeli s koupáním ve čtyřech různých mořích. Poznání Izraele můžete také propojit s návštěvou sousedního Jordánska. Z široké nabídky termínů a variant si vybere každý.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: