Co byste měli vědět o Izraeli, než se ho vydáte poznat

Co byste měli vědět o Izraeli, než se ho vydáte poznat

Izrael vznikl v roce 1948 jako židovská domovina v Palestině. Historická pouta obyvatelstva sahají až do období před více než 3 000 lety. Židovské územní nároky se střetávají s požadavky palestinských Arabů, jejichž osídlení je také velice staré.

Jedná se především o Západní břeh Jordánu a Pásmo Gazy, tj. území částečně spravovaná Palestinskou autonomií – tato území jsou Izraelem okupována od Šestidenní války v roce 1967.

Izrael je demokratická parlamentní republika s všeobecným rovným volebním právem. Vládu vede v Izraeli premiér a zákonodárným orgánem je jednokomorový parlament Kneset. O životě v zemi mnoho napovídá i fakt, že mezi zeměmi Blízkého východu patří Izrael na první místo v indexu lidského rozvoje, svobody tisku a ekonomiky.

Nejširší nabídku průvodců a map Izraele (turistických, cyklistických, horolezeckých a jiných) najdete v prodejně a na eshopu KnihyNaHory.cz

KNH

Něco málo z dějepisu

Současný Izrael leží přibližně na území původní Palestiny. Židovská tóra (starý zákon) popisuje, jak se Izraelité vymanili z egyptského zajetí. Ve 13. století př.n.l. se usídlili na území semitských Kananejců. V tomto původním obyvatelstvu mají nejspíše kořeny i dnešní palestinští Arabové. Na přelomu 11. a 10. století př.n.l. pak vzniklo Judsko-izraelské království. To se později rozpadlo a bylo ovládnuto Asyřany a Babyloňany.

Okolo roku 40 př.n.l. se celá oblast Palestiny dostala pod nadvládu Říma. V roce 70 n.l. Židé znovu získali Jeruzalém. V 7. století byla Palestina dobyta muslimskými Araby. Židé v tomto období tvořili drobnou komunitu uvnitř většinou křesťanského obyvatelstva.
Roku 1516 se Palestiny zmocnili Turci, kteří zde vládli následujících 400 let.

K obnovení požadavku Židů na samostatný stát na území Palestiny došlo až v 19. století. Roku 1917 Britové deklarovali podporu vytvoření židovského státu.
Pronásledování evropských Židů nacistickým Německem urychlilo židovskou migraci do Palestiny. V roce 1947 byla Palestina rozdělena a roku 1948 byl vyhlášen židovský stát Izrael.

Od té doby probíhá téměř neustálý boj mezi Izraelem a jeho arabskými sousedy. Během několika válek získal Izrael pásmo Gazy, západní břeh Jordánu a Golanské výšiny. Roku 1993 došlo k úspěšným mírovým jednáním Izraele a Palestiny. Na základě tohoto míru byly pod palestinskou správu převedeny území Gaza a Jericho. V roce 1995 byl pak oficiálně ukončen dlouholetý válečný stav s Jordánskem.

Kdo dnes žije v Izraeli?

Většinu obyvatelstva dnes tvoří Židé. Více než polovina z nich se přímo v Izraeli narodila. V Izraeli se projevuje etnický rozdíl mezi aškenázskými Židy, kteří pochází z Evropy, a sefardskými Židy, kteří jsou z Asie a Středomoří. Vedle hebrejštiny je zde úředním jazykem také arabština. Izrael je nejvíce urbanizovanou zemí Blízkého východu a vykazuje velmi vysoký populační přírůstek.

Jak je to s kulturou

Literatura Izraele je psána převážně v hebrejštině. Jedná se většinou o poezii a prózu. Velké množství knih bylo napsáno v době renesance (polovina 19. století). Knihám je věnována v Izraeli velká pozornost. Každoročně je v červnu pořádán Týden hebrejské knihy. Součástí tohoto veletrhu jsou i autorská čtení a prezentace izraelských autorů. Na veletrhu se také udílí prestižní literární cena – Sapirova cena.

Další neodmyslitelnou složkou izraelské kultury je hudba, které je stejně rozmanitá jako izraelské obyvatelstvo. Je ovlivněna i současnými styly. Světově uznávaná je pak Izraelská filharmonie. Byla založena již roku 1936 a ročně má více než 200 představení. V Izraeli se také narodilo mnoho světově známých hudebníků. Např. Jicchak Perlman (mimo jiné hraje úvodní píseň k filmu Schindlerův seznam) a Pinchas Zukerman.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: