Česká rezervace Green life na Sumatře bojuje s pytláky i krádežemi foto pastí

Česká rezervace Green life na Sumatře bojuje s pytláky i krádežemi foto pastí

Jen těžko si lze představit, jak by se mohli Češi podílet na ochraně divoké přírody v Indonésii, ale věřte nebo ne, skutečně je to možné. Co je však ještě zajímavější, je fakt, že se na tom může podílet každý cestovatel, dobrodruh, baťůžkář  či turista. Jak?

Projekt Green Life

V roce 2009 vzniklo v České republice Občanské sdružení Prales dětem a na Sumatře česko – indonéský projekt Green Life, který začal vykupovat pozemky deštného pralesa a vytvářet tak nárazový blok mezi NP Gunung Leuser a kaučukovými plantážemi. Během několika let se projekt vyvíjel. V roce 2012 byl založen Yayasan Hutan Untuk Anak, což je indonéská neziskovka na ochranu přírody a vzdělávání, která v překladu znamená Prales dětem. Obě partnerské organizace se společně zapojily do vzdělávání dětí, zachraňovaly divoká zvířata z černého trhu a vypouštěly je zpět do soukromé rezervace. Zároveň probíhaly od roku 2010 pravidelné dobrovolnické tábory v soukromé rezervaci, které se opět vyvíjely až do dnešních dní. V současnosti má rezervace Green Life 33 ha chráněné plochy, která leží na hranici s NP Gunung Leuser (dále NPGL).

V únoru roku 2013 jsme se rozhodli vydat na novou cestu, kterou byla přímá ochrana NPGL a divokých kriticky ohrožených druhů zvířat. Rozmístili jsme do národního parku první 2 foto pasti a začali sbírat data o pytlácké činnosti. V červenci a srpnu se uskutečnil již 4. ročník dobrovolnického tábora a všichni zúčastnění nám velmi pomohli se sběrem dat, které jsme na konci srpna odevzdali na Správu NPGL do Medanu. Dne 4. září 2013 jsme byli pozváni na hlavní vedení NPGL a podepsali zde smlouvu o spolupráci na společné ostraze a ochraně NPGL v okresu Bohorok a byl nám přidělen úsek cca 400 km² tropického deštného pralesa, hlubokých údolí a hor mezi řekami Berkail, Sembelang a Sekelam, kde jsme prokázali existenci kriticky ohrožených druhů zvířat a zároveň aktivní činnost pytláků. K 1. lednu 2014 jsme mohli začít! Od tohoto dne taky HedvabnaStezka.cz aktivně projekt podporuje.

Green Patrol

Během února až března 2014 proběhlo celkem 5 proti pytláckých hlídek v NPGL. Vydejme se nyní po stopách české ochrany divoké a ohrožené přírody jednoho z nejúchvatnějších národních parků světa, který však potřebuje naši společnou pomoc!

Green Patrol 1: 6 nových foto pastí

Green Patrol 1 se uskutečnila 10. – 12. února 2014. Během této akce jsme monitorovali povodí řeky Landak a kontrolovali, zda se zde nevyskytují pytláci. Nejednalo se pouze o pátrání po pytlácích v pralese, ale také v řece, která je velmi důležitá pro pralesní ekosystém. Během 3 dnů jsme nalezli jedno staré pytlácké místo na hřbetu pralesního kopce, kde byl vymýcen kousek pralesa pro odchyt ptáků a umístění sítě. Místo bylo zaznamenáno do GPS. Dále jsme v celé oblasti rozmístili 6 foto pastí, které měly po dobu pěti měsíců monitorovat pohyb zvířat a případně i pytláků v NPGL. Celá oblast je důležitou křižovatkou zvířat, včetně kriticky ohrožených slonů, tygrů, levhartů a dalších skvostů divočiny.

Nejširší nabídku průvodců a map Indonésie (turistických, cyklistických, horolezeckých a jiných) najdete v prodejně v pražském Klubu cestovatelů nebo v eshopu KnihyNaHory.cz

Green Patrol 2: Fotografie pytláků

Green Patrol 2 proběhla dne 18. února 2014, kdy jsme se vypravili na sedmihodinovou obchůzku NPGL nad rezervací Green Life. Cílem naší cesty byly pralesní hřebeny mezi řekami Sembelang a Berkail, kde jsme již měli rozmístěno 5 foto pastí. Hned na první foto pasti asi 30 minut nad soukromou českou rezervací jsme objevili dvojici pytláků, kteří tudy prošli předešlého dne. Vydali jsme se za nimi do nitra NPGL, ale neúspěšně. Důležitá však byla fotografie na foto pasti. Během Green Patrol 2 jsme sbírali další data z ostatních foto pastí, na kterých se objevila běžná zvířata jako jeleni sambaři, mundžakové, pralesní kozy a dikobrazy. Správě NPGL – Bohorok jsme odevzdali fotografie pytláků s kompletní zprávou. Strážci NPGL využili fotografií ke kampani ve vesnicích, kde lidem ukazovali pytláky a požadovali pomoc při jejich identifikaci. O týden později jsme zaznamenali stejné pytláky na jiné foto pasti a to již skutečně zabralo. Nakonec jsme se dozvěděli, že oba pytláci ptáků se strachu z odhalení opustili svoji vesnici Timbang Lawang, poté co se dozvěděli, že byli odhaleni. Tohle byl první dotek úspěchu potlačení pytláctví v naší střežené oblasti a bylo třeba pokračovat.

Green Patrol 3: Očista pralesa a vyznačení hranic

Green Patrol 3 měla poněkud jiný charakter činnosti. Ve dnech 25. – 26. února 2014 se konala velká akce v rezervaci Green Life a na hranicích NPGL mezi naší hraniční řekou Berkail až po řeku Sembelang, kde se sešli členové OS Prales dětem, YHUA, strážci NPGL – Bohorok a zástupci místních neziskových organizací a domorodých vesnic. Společně jsme čistili a viditelně označovali hranici NPGL a vše zanášeli do GPS. Rezervace Green Life a Green Camp 1 takto hostil 30 lidí, z toho 26 Indonésanů, pro které byla připravena večerní vzdělávací akce na téma ochrany tygra sumaterského a NPGL.

Green Patrol 4: Nález 44 pytláckých míst

Green Patrol 4 patřila k zatím nejnáročnějším výpravám do neznáma naší přidělené oblasti mezi řekami Berkail a Sekelam. Ve dnech 13. – 15. března 2014 jsme se vydali v plné polní po neznámých pralesních hřbetech, zkontrolovali dvě foto pasti a rozmístili další jednu. K naší radosti jsme vyhodnotili, že úsek nad rezervací Green Life nebyl za poslední 2 týdny napaden pytláky, což by nasvědčovalo odhalení oné dvojice pytláků z Green Patrol 2. Po opuštění náhorní plošiny, kde se nám do foto pasti zachytil medvěd malajský, jsme se vydali do neznáma na pralesní hřbet, jehož nadmořská výška se pohybovala mezi 800 – 910 m n. m. Během 2 dní jsme na celé trase nalezli 44 starých pytláckých míst na odchyt ptáků, zlikvidovali jsme 4 staré pytlácké tábory a posbírali pytel odpadků, které v pralese zanechali. Nakonec jsme sestoupili k naší další hraniční řece Sekelam, kde jsme zaznamenali zvláštní rozšiřování kaučukových plantáží s podezřením, že zasahují již do NPGL. Též jsme skrytou kamerou natočili ilegální dřevorubce, kteří z NPGL stahovali nařezané dřevěné fošny. Strávili jsme v džungli dvě překrásné noci, nafotili nádhernou kunu a byli prvními bělochy, kteří se sami vydali do neznámých končin NPGL mezi řekami Berkail a Sekelam, aniž by s nimi byl nějaký domorodec. Byl to překrásný zážitek s mnoha důležitými získanými informacemi o ilegálních aktivitách v NPGL pro Správu NPGL – Bohorok, kterým byla odevzdána ucelená zpráva z Green Patrol 4.

Green Patrol 5: Ukradené foto pasti

Green Patrol 5 měla být třešničkou na dortu celé několika měsíční hlídkovací činnosti, poněvadž byla sbírána data z šesti foto pastí v povodí řeky Landak. Po několika týdnech sucha konečně zapršelo, takže měla čtyřčlenná hlídka poněkud ztíženou situaci v terénu. Ve dnech 17. – 19. března 2014 se Green Patrol 5 měla vydat na očekávanou výpravu. Nakonec se hlídka vrátila již 18. 3. a konstatovala, že z šesti foto pastí nalezli čtyři a dvě někdo ukradl. Tato rána do vazu nás trochu zaskočila, hlavně z důvodu předešlé negativní zkušenosti se spoluprací s resortem NPGL – Bukit Lawang, která nám nechala opravit vládní kancelář s možností ji využívat, a pak nás nechali vystěhovat do tří dnů s papírem, že neoprávněně obýváme vládní objekt. No a nyní se nám ztratily dvě foto pasti na nejlepším místě, kde jsme v říjnu 2013 zachytili na foto pasti tygra sumaterského. Jediný, kdo věděl o umístění foto pastí, byl národní park. I přes tento nedobrý pocit lze těžko ukázat na někoho prstem, ale je to příliš mnoho negativních náhod najednou. Tedy jedeme dále v pozitivní spolupráci s resortem NPGL – Bohorok, s nímž máme smlouvu o spolupráci a budeme se věnovat speciálně naší oblasti mezi řekami Berkail a Sekelam. S Bukit Lawang totálně končíme, poněvadž je to místo, s nímž nemáme dobré zkušenosti a ani se nám nelíbí zdejší ohavný turistický cirkus s orangutany. Jinak na čtyřech foto pastech jsme zachytili několik medvědů malajských, jeleny sambary, mundžaky, argusy, makaky vepří i dlouhoocasé, mnoho dikobrazů a cibetky. Všechny čtyři  foto pasti jsme odnesli zpět na základnu a budou umístěny v naší oblasti mezi řekami Berkail a Sekelam v následujících týdnech.

Tygří hlídka

Tohle byl teprve začátek proti pytlácké hlídky Green Patrol, která během února a března ukázala, že je její činnost prospěšná pro ochranu NPGL. Zjištění, že pravidelný pohyb hlídek a rozmístění foto pastí, pytláky nejen ruší, ale také děsí, což je ta nejlepší motivace pro další naše pokračovaní. Tento recept na ochranu však hodláme přenést i na Tygří hlídky na dobrovolnických táborech, kdy nám mohou dobrovolníci pomáhat s pravidelnou a cílenou strážní a monitorovací činností mezi řekami Berkail a Sembelang. Budou kontrolovat foto pasti a hlídkovat na pralesních hřebenech. Nejde o žádné represivní činnosti, poněvadž nám stačí k úspěchu pouhá fotografie, na níž lze pytláky identifikovat, lokalizovat jejich pozici pomocí GPS a zbytek je již na Správě NPGL – Bohorok. Takto dokážeme nejen potlačit pytláctví v nám přidělené oblasti, ale také postupně přinutit národní park k výrazně aktivnější činnosti na poli ochrany divoké přírody NPGL.

Více informací o projektu Green Life, o činnosti Green Patrol a dobrovolnických pobytech v české soukromé rezervaci na Sumatře naleznete na www.pralesdetem.cz.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář:

Články v okolí