Brázdil Rudolf – známý klimatolog

Brázdil Rudolf – známý klimatolog

(* 10. 4. 1951, Brno) – český geograf a polární badatel

Brázdil vystudoval PřF UJEP v Brně (obor matematika, zeměpis), po studiu na vysoké škole už zůstal jako asistent, v roce 1983 se habilitoval a  roku 1991 byl jmenován profesorem. Věnuje se hlavně klimatologii, speciálně sledování srážkové činnosti (Cirkulační procesy a atmosférické srážky v ČSSR, 1986, spolu s J. Šteklem) a kolísání klimatu v dějinách (History of the Weather and Climate in the Czech Lands I, Period 1 000-1 500, Dějiny počasí a podnebí v českých zemích v letech 1 000-1 500, spolu s O. Kotyzou, 1995). Podílel se i na zpracování několika učebnic, např. na Netopilově Fyzické geografii I (1981) nebo jako vedoucí autorského kolektivu práce Úvod do studia planety Země (1988). Publikuje i k dalším tématům, jako je např. skleníkový efekt či životní prostředí. Aktivně se účastní i práce Čs. geografické společnosti, kde vede odbornou komisi pro polární výzkum.

V letech 1985, 1988 a 1990 se R. Brázdil (spolu s dalšími brněnskými geografy Milanem Konečným a P. Proškem) zúčastnil tří expedic na souostroví Špicberky. Při první z nich (13. 7. – 22. 8. 1985) se věnovali zejména studiu permafrostu (trvale zmrzlé půdy) a klimatu v oblasti Werenskiöld na jihu Špicberk, a to ve spolupráci s polskými geografy. Podruhé se na sever vrátili v rámci sovětské expedice „Svalbard 88″ (10. 6.-24. 8. 1988), kde se soustředil na geomorfologický a klimatologický výzkum oblasti Východní Grönsfjord a v městečku Barentsburg. Završení těchto výzkumů přinesl rok 1990, kdy se Brázdil a Prošek dostali na Špicberky potřetí, v rámci expedice Masarykovy univerzity v Brně „Spitsbergen 90″. Tentokrát byla cílem obou geografů oblast Reinsdalen a tamní ledovec Martha, kde provedli průkopnická měření klimatických podmínek, týkající se zejména vlivu ledovců na teplotní poměry přízemních vrstev atmosféry.

Encyklopedii českých cestovatelů vydalo nakladatelství Libri.

Zkušenosti čtenářů

Anonym

Náš božský Ruda!

student Geografie na MUNI

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: