Bohuslav Šimák

Bohuslav Šimák

(* 9. 11. 1908 Jeníkovice na Pardubicku) – český geodet a kartograf

Bohuslav Šimák vystudoval reálku v Ostravě a zeměměřičské inženýrství na technice v Praze, od roku 1936 pracoval jako geometr v terénu. Po skončení druhé světové války přešel do Vojenského zeměpisného ústavu v Praze. V letech 1957–64 přednášel na Vojenské akademii Antonína Zápotockého v Brně, zároveň pracoval jako odpovědný redaktor geografické části Československého vojenského atlasu (náš dosud nejrozsáhlejší atlas, v geografické části 22 m2 map). Již jako docent (od 1959) Šimák přešel na Přírodovědeckou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně, kde byl roku 1965 jmenován profesorem a kde se svými žáky vytvořil vlastní kartografickou školu, zaměřenou hlavně na tematickou kartografii. Po roce 1973 ještě krátce pracoval v Geografickém ústavu ČSAV v Brně.

Jednou z jeho prvních prací byla populární příručka Pojďte s námi měřit zeměkouli (1942, spolu s @ J. Honsem). Poté se ale orientoval na historickou kartografii, o které publikoval celou řadu drobnějších studií – Mapa Zikmunda z Puchova a její původ (1946), Nejstarší mapa Čech Mikuláše Klaudiána z r. 1518 (1949) nebo Vývoj mapování na území ČSR (také 1949). Podílel se na celé řadě atlasů, jako kromě Československého vojenského atlasu byl Atlas horských mraků (s astronomem a meteorologem Antonínem Bečvářem, 1953) nebo Atlas ČSSR (1966). Teorii atlasové kartografie rozvinul v práci Komplexní zeměpisné atlasy světa a Čs. vojenský atlas (1969).

Encyklopedii českých cestovatelů vydalo nakladatelství Libri

Zkušenosti čtenářů

ferjan ormeling

Dear mr Martinek,
how can I get hold of a copy of the paper by Bohuslav Simak called „Komplexní zeměpisné atlasy světa a Čs. vojenský atlas (1969)“
best regards,
Ferjan Ormeling

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: