Banteay Kdei a Banteay Srei

Banteay Kdei a Banteay Srei

Banteay Srei a Banteay Kdei jsou buddhistické chrámy, nacházející se poblíž Angkoru.

Banteay Kdei

Další z děl postavených za Džajavarmana VII. Jde o buddhistický chrám, ohraničený čtyřhrannou zdí o délce 700 a 500 m. Ke chrámu byly brzy po dostavbě přidány pozoruhodné vstupní brány s věžemi (gópurami), na nichž se znovu opakuje motiv známý z Angkor Thomu, zejména z Bayonu – čtyři pousmáté tváře Avalókitéšvary, tedy pokud jde o Avalókitéšváru. Na druhém nádvoří lze ve výklencích spatřit zajímavé figurální reliéfy, na vnitřním nádvoří pak je vlys s Buddhy. Proti hlavnímu vstupu z východu je situována velká vodní nádrž Srah Srang, jež snad sloužila k rituálnímu očištění. Tyto královské lázně jsou zdobeny dalšími pozoruhodnými, tentokráte zvířecími reliéfy. Obecně řečeno je však celý komplex chrámu spíše v polorozpadlém stavu. Leccos přitom nasvědčuje domněnce, že v době stavby nebyl ani zcela dokončen.

Banteay Srei

Zhruba 30 km severně od Angkor Vatu se nalézá tento osobní královský chrám z 10. století, postavený v době na přelomu vlády Rádžendravarmana II. (944–968) a jeho syna Džajavarmana V. (968–1001). Tento architektonický skvost však inicioval bráhman královské krve, Jadžnavaráha, který mladšího krále vychovával. Ve srovnání s velkými angkorskými chrámy jde o dílo menších rozměrů, hlavní věž není vysoká ani 10 m. Název Banteay Srei bývá překládán jako ´ženská pevnost´, bez pochyby i proto, že působí tak křehce, a navíc má nezvykle růžové zabarvení, dané barvou použitého pískovce.

Chrám byl zasvěcen bohu Šivovi, ale jednotlivé svatyně patří i dalším hinduistickým božstvům, jako jsou Višnu nebo Lakšmí. Do čtvercového komplexu chrámu se dá vstoupit z východu, ale i ze západní strany. Banteay Srei udivuje svou zachovalostí, přestože je starší než Angkor Vat a Angkor Thom s přilehlými stavbami. Neobvyklý je zejména svou drobnou, leč mimořádně detailně propracovanou výzdobou, která má jen málo společného s reliéfy dalších, hlavně starších angkorských staveb. Ve výzdobě se objevují motivy mužských, ale i ženských božstev s lehkými úsměvy, velký důraz je kladen na ornamenty a rostlinné motivy.

Nejširší nabídku průvodců a map Kambodži (turistických, cyklistických, horolezeckých a jiných) najdete v prodejně v pražském Klubu cestovatelů nebo v eshopu KnihyNaHory.cz

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář:

Články v okolí