Lenka Lisá a Pavel Lisý


Články autora

Skalní umění a život kočovníků Střední Asie
Je článek u země, ale zároveň není cestopis ani zajímavé místo

Skalní umění a život kočovníků Střední Asie

Stovky tisíc skalních kreseb byly za tisíciletí vytesány do kamenů podél dávných cest. Ve všech kontinentech, kromě Antarktidy, v pouštích, ve stepích či v polárních tundrách, nebo na hřebenech vysokých hor, tam všude v minulosti pobývali nebo putovali lidé, kteří ať už jednotlivými kresbami či celými kompozicemi kreseb vyjadřovali své pocity a potřeby. Mnohé z míst, kde bychom našli většíkoncentraci skalních kreseb, má své Genius Loci, skrytou energii, která po tisíciletí přitahovala lidské generace.

Pravěkou stezkou podél Donu
Je článek u země, ale zároveň není cestopis ani zajímavé místo

Pravěkou stezkou podél Donu

Většina z vás zná Burianovy obrazy znázorňující pravěký život lovců. Nám se naskytla možnost zúčastnit se výzkumů na jednom z největších nalezišť lovců mamutů!