Alphonse van Gèle – objevitel vodopádu Makwangu

Alphonse van Gèle – objevitel vodopádu Makwangu

Nejvýznamnější voják za vlády Leopolda II. Alphonse van Géle působil v Africe. Jeho snaha o připojení oblasti Uele ke Kongu se mu zdařila.

VAN GÈLE Alphonse (* 1849, † 1902) – belgický důstojník, cestovatel a kolonizátor

Belgický král Leopold II. měl o výzkum (a hlavně o podmanění) Afriky neobyčejný zájem. V jeho službách působil Stanley, měl zájem i o Holuba, ale také se do výzkumu pod jeho iniciativou zapojila dlouhá řada belgických vojáků a vědců. Nejvýznamnějším z nich se stal Alphonse van Gèle.

Ten od roku 1882 působil v Africe a podílel se na zakládání „Svobodného státu Kongo“, fakticky osobní kolonie Leopolda II. Roku 1884 se účastnil expedice E. U. Hansense, při níž bylo při plavbě z Rovníkové stanice (nynější Mbandaka) objeveno ústí Ubangi a zmapován její dolní tok.

Vedením další výpravy byl o dva roky později pověřen už přímo van Gèle, který se na Hansensově expedici projevil jako vynikající pozorovatel. Na parníku Henri Roi vyplul v říjnu 1886 opět z Rovníkové stanice a proti toku Ubangi doplul až k peřejím Zongo (u dnešního Bangui), které mu zabránily v další plavbě. Proto se vrátil na základnu a v prvních měsících roku 1887 proplul parník, vedený van Gèlem, řeky Lulonga a Lopori, tekoucí v nejsevernější části „ohybu Konga“. Pokus o proniknutí od Konga k řece Uele z jihu, po souši, se mu nezdařil kvůli nesmírně obtížnému pralesnímu terénu. V listopadu 1887 se proto van Gèle ještě jednou vrátil na Ubangi. Tentokrát se podařilo peřeje překonat a na Nový rok 1888 dosáhl 21° 55’ východní délky, téměř u soutoku Uele a Mbomu, jímž Ubangi vzniká. To už musí být stejná řeka, jako Uele, zapsal si belgický cestovatel.

Záhada Uele vyřešena!

Počtvrté a naposledy se kapitán van Gèle vrátil na Ubangi roku 1889, tentokrát již plně s cílem připojit oblast ke Svobodnému státu Kongo – což se mu podařilo. Pro geografii ovšem bylo mnohem významnější, že na Uele objevil vodopád Makwangu a poté prozkoumal Mbomu; tamní velký vodopád pokřtil po dávném druhu Hansensovi. Z povodí Mbomu přešel pěšky k Uele, které dosáhl v místech, kde již roku 1883 pobýval Junker. Ve stejné době došli Belgičané k Uele i z jihu, od středního toku Konga. Záhada Uele byla vyřešena.

Encyklopedii světových cestovatelů vydalo nakladatelství Libri.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: