Ako a kedy zaplatiť poplatok.

Ako a kedy zaplatiť poplatok.

Vážení spoluorganizátori, Poplatok pre Expedičnu kameru na Slovenskom je 33 eur. Poplatok je splatný ôsmy deň po podpísaní dodatku alebo najneskôr do 10.9.2012. Kto nezaplatí poplatok tomu nebude umožnené stiahnutie filmov! Poplatok uhraďte na bankový účet: číslo účtu: 4013709527 kod banky: 7500 Ide o účet vedený na Slovensku! variabilný symbol:Číslo generované vo vašom formulári na stránke s fakturačnými údajmi.   Ďakujeme za uhradenie poplatku zo, ktorého financujeme réžiu festivalu, tlač letákov a plagátov, poplatky autorskému zväzu OSA a ďalšie.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: