8.kolo: Studentské projekty a expedice

8.kolo: Studentské projekty a expedice

Prostitutky v Nepálu, křesťané v Pákistánu, sirotci v Ghaně, ptáci na Filipínách, sedmitisícovky v Pamíru – to jsou některé z témat podpořených výprav. HedvabnaStezka.cz rozdělila 100 000 studentským expedicím.

Do soutěže Expedičního fondu HedvabneStezky.cz určené tentokrát jen studentům se přihlásilo 66 projektů. Zde jsou ty, které získají podporu.

Krystýnová Pavla – do Ghany za dětským úsměvem (5000 Kč)

Lněnička Luboš – jeskynní potápění v Mexiku (5000 Kč)

Humňalová Helena – Badi, nedotknutelné prostitutky v Nepálu (5000 Kč – tato expedice již vyrazila na cestu, ale pokusíme se s nimi spojit a podpořit ji v průběhu)

Jánský Matěj – Jeden Bůh v Pákistánu (5000 Kč)

Rulfová Alena – Kolika zpěvy se pyšníš, tolikrát jsi ptákem (a na Filipínách zvláště) (5000 Kč zboží značky HUMI)

Feistingerová Vlasta – Psohlavci tisíce a jedné noci (5000 Kč zboží značky HUMI)

Koudelková Alice – Tradiční festivaly Malého Tibetu (5000 Kč zboží značky HUMI)

Sadílková Pavla – Srub strýčka Ivana (5000 Kč zboží značky HUMI a zapůjčení lodi Baraka nebo Orinoko)

Kračmar Vojtěch – Výprava za Arménskými horami (6000 Kč zboží značky HUMI)

Bednář Ondřej – Žigulíkem na Pik Lenina (6000 Kč zboží značky HUMI)

Just Jan – Kolem kolem Kazachstánu (6000 Kč zboží značky HUMI)

Tušlová Petra – Archeologický průzkum v jižním Uzbekistánu (6000 Kč zboží značky HUMI)

Vaicenbacher Libor – Vliv antropogenních ekosystémů na ptačí diverzitu v Andácvh, nejvýznamějším globálním hotspotu (6000 Kč zboží značky HUMI)

Haráč Jan – Výstup na Pik Korženěvské (10000 Kč zboží značky HUMI)

Dvěma projektům jsem připraveni na jejich výpravy zapůjčit lodě Baraka a Orinoko od firmy Gumotex (s rizikem jejich zničení):

Candrák Matúš – Po stopách gruzínských řek

Falc Martin – Průzkum stolové hory Curupira

Filtr na vodu firmy Katadyn máme připraven pro dvě odvážné ženy:

Masníková Helena – Antropoložka na cestě za ázerbájdžanskými uprchlíky

Hyvnarová Bronislava – Ndio, vzdělávání v Tanzánii

Ty, kteří podporu získali budeme postupně kontaktovat. I když vám to v tomto kole nevyšlo, doufáme, že nepověsíte cestování na háček. Každý, kdo cestuje a vydává se na průzkum neznámého, má odvahu stoupat k vrcholkům hor, sjíždět divoké řeky nebo je odhodlán pomáhat potřebným v dalekých krajinách … každý takový člověk je skutečným vítězem. Vítězem v soutěži života.

Mnoho dalších projektů bylo zajímavých, rádi bychom odměnili i je, ale bohužel peněz je vždycky málo. Některé ze soutěžících budeme alespoň kontaktovat s nabídkou napsání honorovaného článku a mezi tyto projekty, které zůstaly „těsně pod čarou“ také rozdělíme  průvodce Lonely Planet, expediční stavu Trek n EAT, funkční lahev z nerozbitného plastu s uzávěrem AutoSeal CONTIGO Swish a outdoorovou lahev z elastomerů s karabinou a systémem AutoSeal CONTIGO SKY.

Zde jsou anotace podpořených projektů (vybíráme z těxtů zaslaných projektů beze změny):

Expedice Žigulikem na Pik Lenina. Expedice tří studentů autem Lada do Kyrgystánu. Výstup na druhou nejvyšší horu Pamíru – Pik Lenina. Návštěva Číny a Tádžikistánu plus států po cestě(Polskou,Ukrajina,Rusko,Kazachstán).

Průzkum stolové hory Curupira. Expedice má za cíl prozkoumat a zmapovat oblast náhorní plošiny Curupira. Tato oblast je jednou z posledních neprobádaných míst Amazonie nacházejících se na pomezí Venezuely a Brazílie. K místu neexistují žádné oficiální stezky. Na vrcholcích této stolové hory dosud oficiálně nestanula lidská noha a její okolí skýtá mnoho příležitostí např. ke speleologickému průzkumu nezmapovaných jeskyní.

Po stopách gruzínských řek. Pětice by se nás pustila zdolat gruzínské řeky Pšavis Aragvi, která se postupně slévá s Chevskuraja Aragvi, dále řeky Adžarits´kali a Kura, přičemž bychom se neseznamovali jenom s vodou, ale i okolní přírodou, kulturou a historií Gruzie.

Psohlavci tisíce a jedné noci. 4 členná výprava na kolech se psím spřežením překoná 1001 km za hranice zdánlivě vzdálených světů. Na cestě do Gruzie vytvoříme umělecko-antropologickou koláž zaměřenou na překračování hranic, pojetí domova, vztah k cizincům a konflikt s odlišností. Inspiraci budeme hledat v příbězích místních lidí, krajiny a materiálu. Cestou přes hranice států, regionů, měst, vesnic a sousedských vztahů vzniknou improvizovaná představení, video dokument a cyklistický průvodce kreativního cestovatele.

Expedice Pik Korženěvské 2011. Výstup na Štít Korženěvské, jenž se nachází v pohoří Pamír v Tádžikistánu. Přeprava autobusem do Dzirgatalu a poté vlastními silami přes ledovec Moskvina do BC. Zdezačneme s postupnou aklimatizací výstupem na Peak Chetireh a následněpokus o vrchol Korženěvské.Chtěl bych poznamenat, nízký věkový průměr expedice a nevyužití vrtulníku při přepravě do BC.

Badi: nedotknutelné prostituky. Cílem našeho projektu je natočit krátkometrážní etnografický dokument o lidu Badi žijícím v západním Nepálu. Badi komunita je považována za nejnižší možnou kastu, říká se jim – nedotknutelní z nedotknutelných. Život, společnost a kultura těchto lidí byla po několik dekád kompletně založena na prostituci, prostitutkami se stávaly matky i jejich dcery. Dnes se život těchto lidí pomalu mění. Jak velké jsou jejich naděje? Půjde vůbec o první pokus zdokumentovat tuto komunitu.

Jeden Bůh. Po neustále se opakujících prosbách mého přítele Waqase, se za ním plánuji vypravit do Pákistánu a zdokumentovat život členů místní křesťanské menšiny, které zde hrozí stále větší nebezpečí z řad fundamentalistů. Zvláště po eskalaci útoků na liberálně smýšlející politiky a jiné představitele názoru, že různá vyznání mohou fungovat vedle sebe.

Kolem kolem je volnomyšlenkářský projekt studenta VUT Brno, jež by rád po předchozích dobrodružných zkušenostech spojil chuť sportovního výkonu, romantické myšlenky a touhy objevovat. Více než 6000km na kole do Kazachstánu a s vyplazeným jazykem ještě větší vzdálenost na jeho nejvyšší vrchol.

Tradiční festivaly Malého Tibetu. Cílem cesty je prozkoumání tradičních festivalův Malém Tibetu. Studium místních slavností přispěje k rozšíření teoretických i praktických vědomostí v oblasti indické kultury. Informace a osobní zkušenosti poté poslouží jako podklady pro diplomovou práci.

Výprava za Arménskými horami. Plánem naší čtyřčlenné skupiny je výprava do Arménie primárně s cílem slézt doposud nepopsané pohoří v oblasti Malého Kavkazu a známé sopečné pohoříGeghama a při přesunech využít příležitosti k seznámení se s kulturou severozápadu země.

Humanitární a dobročinný projekt „Do Ghany za dětským úsměvem“ si klade za cíl pokračovat v městečku Bawjiase na jihu Ghany v pomoci tamnímu sirotčinci United Hearts Children Centre. Sirotčinec fungující od roku 2008 jsem objevila v červenci 2010, kdy bylo potřeba zajistit tamním dětem během následujícího půl roku novou střechu nad hlavou a finance na zaplacení povinné školní docházky.

Jeskynní potápění v Mexiku. Tato expedice bude zaměřena na průzkum možností potápění v jeskyních na Yucatanském poloostrově v Mexiku. Hlavní expediční cíl je rozšíření potápěčské kvalifikace pro potápění v jeskyních, potápění ve veřejně přístupných i v dosud neprozkoumaných kaňonech a jeskyních v okolí mexického Valladolidu. V průběhu expedice bude pořizován obrazový materiál jak na souši, tak pod hladinou, abychom mohli ukázat široké veřejnosti, jaké krásy tento poloostrov skrývá.

Antropoložka a její syn na cestě za ázerbájdžánskými uprchlíky. Tento projekt spadá do kategorie vědeckých, přičemž objektem mého zájmu jsou vnitřně vysídlené osoby na území Ázerbájdžánu. Jedná se o dlouhodobý antropologický výzkum, jehož cílem je získat informace o změně genderových vztahů v rodině v důsledku nucené migrace.

Kolika zpěvy se pyšníš, tolikrát jsi ptákem (a na Filipínách zvláště). Projekt je zaměřen na studium odlišností ve zpěvu vybraných druhů ptáků Filipín. Snaží se odhalit možné jedinečné vlastnosti zpěvu zkoumaných populací, díky nimž může v rámci těchto druhů docházet ke vzniku druhů zcela nových, o nichž my lidé nemáme dosud ani ponětí. Paradoxně jim právě proto může hrozit nemalé nebezpečí!

Srub strýčka Ivana . Expedice je vzpomínkou na nedávno zesnulého strýce, který žil v Kanadě a miloval divokou přírodu Yukonu. Cílem je najít jeho srub, který si postavilu jezera. K hledání nám pomohou informace od Ivanova starého přítele, který tam s ním byl a také fotografie, pořízená na místě.

Archeologický průzkum v jižním Uzbekistánu. Projekt je pojat jako pokračování studentské expedice, která proběhla v září roku 2010 za účelem systematické povrchové prospekce v okolí města Šerabádu, v jižním Uzbekistánu (podpořeno interním grantem FF UK). Při loňské expedici byly nalezeny čtyři nové archeologické lokality. V případě zisku finanční podpory by nám bylo umožněno vrátit se do dané oblasti a více se věnovat průzkumu charakteru lokalit. Také bychom rádi rozšířili metodické postupy o tzv. total pickups, jimiž bychom získaly více informací o povrchovém materiálu, a o testovací sondáže, které nám umožní podívat se pod povrch a zjistit případnou kontinuitu lokalit a jejich sídlištní vývoj. Tyto archeologické lokality si zaslouží pozornost, neboť jsou v terénu a na satelitních snímcích, které nám byly uděleny grantem The GeoEye Foundation, “neviditelné“. Celkově v oblasti Střední Asie bývají zkoumány telly (tepe), které jsou chápány jako jediná sídlištní centra. My bychom rádi upozornili na výskyt lokalit jiného charakteru, které bývají přehlíženy, přesto existují!Dále bychom rádi dokončili mapování sídlištních struktur identifikovaných na satelitních snímcích, k jehož kompletaci stačí již velmi málo.

Vliv antropogenních ekosystémů na ptačí diverzitu v nejvýznamějším globálním hotspotu. Projekt si klade za cíl zjistit vliv antropogenních lesních společenstev tvořených nepůvodními australskými blahovičníky (Eucalyptus spp.) na diverzitu ptactva tropických And a vytvořit tak informační podklady pro ochranářské aktivity v tomto světově ojedinělém hotspotu. Dalším cílem je otestovat v terénu novou MacKinnonovu metodu.

Zkušenosti čtenářů

O.

Neuveřejníte seznam všech zúčastněných prokejtů? Docela by mne to zajímalo .. teda pokud to není v rozporu s nějakou ochranou soukromí či informací atd.

O.
O.:

Škoda, nikdo mi nechce říct to bolestné „NE!“ 🙂 ..

David G
O.:

Ahoj O.,
jednoduše to nestíháme. Projektů je 66, z každého by se musely vymazat osobní údaje. Není teď na to čas, přecházíme navíc zrovna s webem na nový redakční systém, což znamená projet 8000 článků na webu a u každého něco upravit…
David

O.
David G:

Díky za odpověď, chápu. Tak třeba časem.

Jackxl

A kdy a jak se dozvíme, kdo dostane alespoň tu expediční stranu apod. Ten Trek n Eat by se hodil.

David Gladiš
Jackxl:

Během tohoto týdne rozdělíme ty drobnosti mezi ostatní projekty. To už vše poběží po mailu.

karkanoid

Těším se na dokument o nepálských prostitutkách.. vypadá to hodně zajímavě. Doposud jsem nic jsem o této komunitě nevěděl a mezi změtí biologických expedic je to určitě nejzajímavější výprava.

Markoff
karkanoid:

ja mam o nich akurat info ze maju byt pekne a hodne lacne, snad za 5USD na noc 🙂 to aby jden zacal uvazovat nad navstevou nepalu ked je ten rok turizmu 🙂

Markoff
http://www.markoff.biz

Ajka

Ahoj,
zajímalo by mě, kdy bude vyhlášení dalšího kola (resp. uzávěrka)?
díky 🙂

David
Ajka:

Další kolo budeme vypisovat až zase příští rok.
Nevíme ale ještě, jestli bude určené (jen) studentům nebo bude zaměřeno jinak. Zvažujeme 🙂

Ajka
David:

Díky za odpověď.
Ještě bych se chtěla zeptat zda je možné do dalšího kola poslat projekt, který bude pravděpodobně již probíhat? – pravděpodobně vyjedu už v únoru (letos byla uzávěrka v březnu).
Díky 🙂

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: