4.kolo: Devět českých dobrodruhů si rozdělí 182.000 Kč

4.kolo: Devět českých dobrodruhů si rozdělí 182.000 Kč

Děvět českých dobrodruhů, cestovatelů, vědců a altruistů si ve 4. kole soutěže Expedičního fondu rozdělí 182 000 Kč. Měli jste mezi projekty favorita? Přečtěte si, jak dopadl.

To, že touha objevovat, poznávat a pomáhat v dalekých krajích stále ještě nevymizela (a snad ani nikdy nevymizí) z našich srdcí, ale naopak nabírá na síle, ukazuje i narůstající kvalita projektů, které se přihlašují do soutěže Expedičního fondu.

Ve 4. kole se do soutěže Expedičního fondu přihlásilo 19 cestovatelských projektů. Komise složená ze všech partnerů Expedičního fondu vybrala vítěze měla těžké rozhodování, neboť prakticky každý projekt byl kvalitní a zajímavý, ale nebylo bohužel možné podpořit všechny. Nakonec Expediční fond rozhodl podpořit děvet projektů finančně a další čtyři alespoň mediální propagací. Mezi vítězi jsou začínající cestovatel i zkušení vědci a dobrodruzi, kteří ve svém oboru patří mezi absolutní českou špičku. Ti, kterým tentokrát štěstí nepřálo, dostanou jako uznání průvodce Lonely Planet dle vlastního výběru.

Finanční a materiální podporu získaly tyto projekty:

(důležitá poznámka: část prostředků Expedičního fondu má formu sportovního zboží, což ovlivnilo i výběr projektů a výši přidělených prostředků – ne každý totiž takovou podporu využije)

Expedice Tepui 2009 – Martin Škrobák a kol. – 35 000 Kč

–      Speleologická expedice míří do oblasti stolové hory Chimantá ve Venezuele. Pro svou nepřístupnost byla tato oblast dlouho obestřena tajemstvím a inspirovala mnohé spisovatele (např. Ztracený svět – A.C. Doyle). Expedice si klade za cíl popsat jeskyně této oblasti a živočichy v nich žijící. Pořízený fotografický a filmový materiál pak bude sloužit jako podklad pro přípravu dokumentárních filmů pro ČT.

Za nočními skřítky – výzkum nártounu filipínských (Tarsius syrichta) a jeho uplatnění při ochraně druhu – Milada Petrů a kol. – 30 000 Kč

–       Tento přírodovědecký projekt si klade za cíl získání chybějících informací o dosud málo prostudovaných nártounech. Nedílnou součástí projektu je také jeho propagační a osvětová stránka, hlavně pak rozšíření praktických ochranářských aktivit vedoucích k záchraně tohoto ohroženého druhu.

Kajak – Bhútán 2008 – Jakub Němec a kol. – 30 000 Kč

–     Vodácká expedice na Bhútánské řeky si klade za cíl světový prvosjezd na Mangde Chu, která teče od nejvyšší hory Bhútánu. Dalším cílem je pak zdokumentování životního stylu tamních obyvatel v odlehlých částech země.

Kolumbie v hledáčku přírodovědců: jak mohou ryby přispět ke studiu vývoje kontinentů? – Zuzana Musilová a Ondřej Gahura – 23 000 Kč

–        Cílem této přírodovědecké expedice je prozkoumat historickou biogeografii neotropických cichlid rodu Aequidens v různých částech Kolumbie. DNA získaná z vzorků odebrané tkáně bude po návratu do Prahy zkoumána metodami molekulární biologie.  Získané informace napoví mnohé nejen o současné rozmanitosti rybí fauny v Kolumbii, ale umožní podívat se i do minulosti tohoto regionu.

Expedice Xibalba 2009 – Lenka Doleželová a kol. – 23 000 Kč

–       Cílem expedice je pokračovat v průzkum jeskyní nacházejích se na Yucatánském poloostrově v Mexiku. Expedice bude čerpat ze zkušeností, které její členové v tomto regionu načerpali už v minulosti. Lze očekávat zajímavé objevy nejen v oblasti speleologie ale i v oblasti archeologie a paleozoologie.

C. a K. jeskyně: První světová válka v podzemí slovinského Krasu – Michal Hejna a kol. – 11 000 Kč

–      Za První světové války probíhaly na území slovinského Krasu těžké boje, během kterých byly zdejší jeskyně využívány jako úkryt před dělostřeleckým bombardováním.  Cílem výpravy je nejen běžný speleologický výzkum, ale i pátrání po osudech českých vojáků, kteří za první světové války bojovali v C. a K. armádě na Jižní frontě.

Výzkum buddhistického zpěvu – David Bidlo – 11 000 Kč

–   Projekt plánuje širší výzkum tradic buddhistického zpěvu v malajském městě Georgetown.  Jedná se o velmi kosmopolitní město, kde se buddhistická tradice mísí s vlivy jiných náboženství (např. muslimové), což umožňuje získat na omezeném prostoru velké množství cenného dokumentačního materiálu.

Sám na sever – Tomáš Hruš – 10 000 Kč

–     Expedice proběhne v únoru v oblasti polárního Uralu. Oblast není pokryta signálem mobilního telefonu a je v zimním období prakticky nedostupná.  Vzhledem k těmto okolnostem bude výprava pro osamoceného cestovatele extrémně náročná jak po stránce fyzické, tak i duševní.

Kouzelný sud – Petr Kostner a Martina Sobotková – 9 000 Kč

–   Cílem projektu Kouzelný sud je výuka dětí ve vesnických školách v severovýchodním Nepálu netradiční formou. Veškerá výbava potřebná pro výuku dětí, bude uložena v „Kouzelném sudu“ – pestře pomalovaný vodácký sud obestřený rouškou kouzel a tajemství.

Mediální podporu získaly tyto projekty

Climbing Expedition Changabang 2008 – Michal Bernard a kol.

–    Hlavní náplní horolezecké expedice je pokus o prvovýstup v severní stěně vrcholu Changabangu (6864mnm), který se nachází v indické části Himaláje. Z expedice bude natočen celovečerní film.

Kanadárium, aneb kuchařka divočiny – Cyril Dušek a Mili Kropáčková

–   Expedice mířící do západní části Kanady si klade za cíl prozkoumat a popsat nejkrásnější místa tohoto regionu.  Podrobný popis expedice včetně GPS souřadnic významných lokalit a dalších zajímavostí pak bude zveřejněn v chystané knize.

Turistický průvodce po poutní cestě do Santiaga de Compostela – Veronika Škvárová a Jitka Škvárová

–        Cílem této cesty do Španělska není jen „prosté“ projití jedné z nejznámějších poutních cest na světě, ale hlavně vytvoření podrobného turistického průvodce obsahujícího praktické informace o Cestě svatého Jakuba, který na českém knižním trhu zatím chybí.

Stanislav Miller – cesta eko-autem s mobilním kinem do Indie

–  Potvrzení podpory z 3. kola soutěže Expedičního fondu (realizace projektu byla posunuta)

Děkujeme partnerům Expedičního fondu, kterými jsou cestovatelský magazín Koktejl, výrobce outdoorového vybavení HUMI Outdoor, Evropská cestovní pojišťovna, Sambarsport a další. Přejeme hodně štěstí autorům vítězných projektů i všem ostatním na jejich cestách a těšíme se na zajímavé články a zprávy, které v průběhu těchto expedic vzniknou.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: