14. Dalajláma požehnal Brontosaurům k otevření školy v Malém Tibetu

14. Dalajláma požehnal Brontosaurům k otevření školy v Malém Tibetu

V pátek 4. 7. získali zástupci Hnutí Brontosaurus požehnání od Jeho Svatosti 14. dalajlámy k otevření nového školního internátu a tříd ve škole Spring Dales Public School ležící v Malém Tibetu (vesnice Mulbekh). Nové školní budovy jsou ekologické stavby energeticky závislé pouze na solení energii, umožní vzdělání 200 dětem a jejich stavba byla v průběhu posledních dvou let Brontosaury a Dalajlámou financována.

„Poslední dva roky jsem se těšil, až budu moct ukázat Dalajlámovi, co jsme postavili,“ popisuje své dojmy z audience ředitel školy z Mulbekhu Tsewang Norboo. „14. Dalajláma ocenil, že nové školní budovy jsou energeticky závislé na solární energii a postavené tradičním stylem a tradičními stavebními metodami inovovanými o moderní možnosti,“ popisuje architekt Martin Knap. „Dalajláma nás také požádal, abychom mu přiblížili, jak jsou budovy odolné proti možnému zemětřesení,“ dodává architekt Knap.

Když přijede Dalajláma

„V rámci audience nám Dalajláma také připomenul, že společensko-politické poměry v okolí vesnice Mulbekhu jsou velmi obtížné,“ popisuje předseda Brontosaurů v Himálajích Jiří Sázel. „Pevně věřím, že podporou vzdělávání se podaří situaci vyřešit a proto finančně podporuji tamní školu,“ Dalajláma následně dodal. „Velmi se mi líbilo, že setkání vůbec nebylo vůbec formální a že 14. Dalajláma dobře zná školu ve vesnici Mulbekh“ popisuje ředitel Linhartovi Nadace Jan Mayer. „Setkání s 14. Dalajlámou mi potvrdilo smysluplnost projektu rozvoje školy v Mulbekhu, kterému bych se rád angažoval i v budoucnu,“ dodává Mayer.

Budovy nového školního internátu a tříd měly být osobně otevřeny 14. Dalajlámou 26. 6. Na připravenou slavnost se Jeho Svatost 14. Dalajláma nemohl dostavit, protože jeho helikoptéra nemohla vzlétnout kvůli špatnému počasí. „Celá vesnice čekala již od čtyř ráno na příjezd Dalajlámy. Když kolem jedné odpoledne Dalajláma stále nepřilétal, začalo být jasné, že už se nedostaví,“ popisuje své pocity fotograf Jakub Trnčák.

Jak se staví škola

Škola ve vesnici Mulbekh byla založena v roce 1992 obyvateli z vesnice Mulbekhu, aby zajistila dobré vzdělání dětem v jejich rodném prostředí. V roce 2008 nastoupil do školy nový ředitel se jménem Norboo, který se jako první začal obracet k zahraničním neziskovým organizacím k zajištění rozvoje školy. Brontosauři v Himálajích pomohli řediteli vypracovat komplexní rozvojový plán tamní školy, který má za cíl v průběhu let 2011 a 2021 rozšířit školní prostory a zkvalitnit vzdělávání.

Brontosauři v Himálajích podporují rozvoj školy finanční prostředky (doposud 3,6 mil Kč), zajišťují odborníky pro plánování a realizaci školního rozvoje (desítka odborníků) a zajišťují finanční pomoc od českých dobrovolníků (například David Kraus, Světlana Nálepková, Martin Bursík, Kateřina Jacques, Ivana Jirešová).

Nové školní budovy mají zajištěn ohřev vody, výrobu elektrické energie a vytápění pomocí solární energie. Díky solárnímu vytápění bude v místnostech v průběhu zimy 15°C, což je značný komfor oproti běžným 0°C. Obě budovy jsou postaveny tradičními stavebními technikami, které jsou inovovány o nové technologické a materiálové možnosti. Inovací tradičních stavebních technik, jsme si přáli, aby si tamní obyvatele odnesli z původního kulturního dědictví to nejlepší. Nový školní internát je dvoupatrová budova, která umožní vzdělání 30 dětem. V budově nových školních tříd je 8 tříd, v kterých se bude učit 180 dětí. Budovy nového školního internátu a tříd jsou první dvě budovy nového školního kampusu.

Podpora Dalajlámy

14. Dalajláma poprvé navštívil školu ve vesnici Mulbekh v létě v roce 2010. Na audienci v červenci 2011 v indické Dharamsale představili 14. Dalajlámovi zástupci Brontosaurů v Himálajích a školy Spring Dales Public School plán rozvoje tamní školy a Dalajláma se jej rozhodl pravidelně finančně podporovat (doposud přispěl 3,4 mil Kč). Na podzim roku 2011 předal Václav Havel poděkování 14. Dalajlámovi za jeho rozhodnutí podporovat školu v Mulbekhu. Na audienci v červenci 2012 sdělil 14. Dalajláma dobrovolníkům organizace Brontosauři v Himálajích, že si velmi vážil našeho prezidenta Václava Havla a že cítí jako svou povinnost usilovat o přežité jeho odkazu a že je velmi rád, že mu v tom Brontosauři pomáhají svou nezištnou pomocí obyvatelům vesnice Mulbekh.

Malý Tibet je posledním místem na světě, kde zůstává tibetská kultura nepotlačena, a proto je Malý Tibet pro Tibeťany velmi významný. V Mulbecké škole dbají na zachování tradičních tibetských kulturních hodnota a tradic a proto je pro 14. dalajlámu důležité, aby škola v Mulbekhu dobře prosperovala a rozhodl se ji financovat.

V průběhu posledních dvou let jsme realizovali přibližně 20 % školního rozvoje, které podpořilo 5 organizací celkovou částkou okolo 8 miliónů Kč. Budovy nového školního internátu a tříd jsou první dvě budovy nového školního kampusu. V budoucnu bychom chtěli škole pomoci rozvíjet vzdělávání, financování provozu, personální obsazení školy a její organizační strukturu. Pro ty kteří chtějí pomoci zajistit dobré vzdělání pro děti z vesnice Mulbekh nabízíme aby se stali Himálajským patronem a pomohli realizovat rozvoj tamní školy.

Více informací na webu www.brontosaurivhimalajich.cz.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: