Lidé, zvyky, náboženství

Ruská federace sdružuje na svém území obrovské množství národů, národností i nepočetných etnik. Žije tu více jak 100 různých národností a etnických skupin, které patří zhruba ke 4 hlavním jazykovým skupinám.

Součástí indoevropské skupiny je více než 130 miliónů převážně rusky mluvících slovanských obyvatel, žijících na území od Baltu až k Pacifiku (Rusové, Ukrajinci, Bělorusové…). V oblasti evropské tajgy a tundry žijí Karelové a Komijci a v Povolží Mordvini, Marijci a Udmurti, kteří jsou součástí ugrofinské skupiny. Turkickými nebo turkotatarskými jazyky hovoří místy na severním Kavkaze a zejména v Povolží (Tataři, Baškirci, Čuvaši).

Náboženství

Ruská většina se od množství neslovanských etnik výrazně liší kulturou, náboženstvím i jazykem. Ve slovanské populaci přežila silná pravoslavná tradice. Mnohé národnosti si zachovaly svá tradiční náboženství. Islám vyznávají některé turkotatarské a kavkazské národy, buddhismus se objevuje u mnohých Kalmyků a Burjatů.

Tři čtvrtiny obyvatel se nehlásí k žádnému náboženství, zbytek obyvatel vyznává pravoslaví, islám, římskokatolické a protestantské vyznání a judaismus.Národnostně převládají z 82,6% Rusové, dále zde žije 3,6% Tatarů; 2,7% Ukrajinců; 1,2% Čuvašů; 0,9% Baškirců; 0,7% Bělorusů a Mordvinů a 0,6% Čečenců.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: