Lidé, zvyky, náboženství

Původními obyvateli byli Mikronésané, kteří se zde usídlili již před čtyřmi tisíci lety. V 17. až 19. století bylo souostroví španělskou kolonií, na konci 19. století převzalo vládu Německo. V 1. světové válce ostrovy obsadili Japonci a spravovali je až do roku 1945, kdy je dobyli Američané. Pod americkou správou byly až do roku 1990. V roce 1979byla vyhlášena Mikronéská federace, která se v roce 1986 stala volně přidruženým státem USA. Plná suverenita byla vyhlášena v roce 1990.

Současné obyvatelstvo tvoří převážně Mikronésané (hlavní etnické skupiny jsou Chuuk 41%a Pohnpei 26%), dále Polynésané a běloši. Asi 97 % obyvatel jsou křesťané, římští katolíci (50 %) a protestanti.Příjemní a milí lidé se zabývají převážně zemědělstvím (kokosové palmy, banány, maniok, taro aj.) a rybolovem.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: