Covid, zdraví a bezpečnost

9. 4. Vstup pro turistické účely je povolen, ale jen s podmínkou negativního PCR testu na Covid–19 ne starší než 96 hodin (platí pro emirát Dubaj). Vstup do emirátu Abu Dhabu pak pouze s podmínkou testu ne staršího než 48 hodin a navíc 14denní karantény.Dále je potřeba vyplnit vstupní formulář. Nutnost negativního testu platí i pro přestup na letišti v Dubaji a Abu Dhabi.

18. 2. Všichni cestující, kteří přilétají do Dubaje z jakéhokoli výchozího místa, musí mít potvrzení o negativním výsledku testu PCR na COVID‑19 provedeného maximálně 72 hodin před odletem. Cestující, kteří přilétají do Dubaje z ČR, budou muset po příletu na Mezinárodní letiště v Dubaji absolvovat další test PCR na COVID‑19. Cestující, kteří v Dubaji přestupují z letu z ČR, jsou povinni předložit potvrzení o negativním výsledku testu PCR na COVID‑19 provedeného maximálně 72 hodin před odletem a musí splnit také veškeré požadavky stanovené jejich cílovou destinací. Potvrzení musí prokazovat provedení testu s polymerázovou řetězovou reakcí (PCR). Potvrzení o jiných testech včetně testů na přítomnost protilátek a testů provedených pomocí sad pro domácí testování nebudou v Dubaji akceptována. K odbavení si cestující musí přinést oficiální tištěné potvrzení v angličtině nebo arabštině – SMS a digitální potvrzení nebudou akceptována. Potvrzení o testech PCR v jiných jazycích jsou přijatelná, pokud je lze ověřit v původní stanici. Požadavek na absolvování testu PCR na COVID‑19 se nevztahuje na děti mladší 12 let a cestující se středním nebo těžkým postižením

7. 1. 2021 Pokud v Dubaji přestupujete na další let, nemusíte předkládat potvrzení o testu PCR na COVID‑19, pokud jej nepožaduje vaše výchozí země nebo cílová destinace. Obyvatelé musí absolvovat dva testy PCR na COVID‑19: jeden 96 hodin před odletem a druhý test po příletu do Dubaje. Potvrzení musí dokládat provedení testu PCR. Potvrzení o jiných testech včetně testů na přítomnost protilátek a testů provedených pomocí sad pro domácí testování nebudou v Dubaji akceptována.

29.12.2020 Letiště v Dubaji (DXB) oznámilo nutnost negativních PCR testů při tranzitu (ne starších 96 hodin).

1.12.2020 Pro vstup do země platí povinnost negativního testu (ne staršího 96 hodin), nutnost 14-ti denní karantény a následná nutnost nošení lékařského náramku.

Pro Dubaj, cestovatelé z ČR musí mít dva testy: jeden před příjezdem (ne starší 96 hodin) a druhý je možný po příletu.

14.10.2020 S výjimkou Dubaje je cestovatelům vstup do země zakázán. Pro Čechy jsou nutné negativní testy i při transitu v Dubaji nebo DWC.

Dubaj. Pro vstup je nutné mít zdravotní pojištění, negativní test (ne starší 96 hodin) v angličtině nebo arabštině z laboratoře figurující na seznamu UAE nebo akreditované laboratoře ve výchozí zemi. Další test může být vyžadován.

Aniž by to byla pouhá propagační fráze pro turisty, SAE opravdu doposud patří mezi nejbezpečnější země světa. Navzdory poloze v neklidném regionu tu ještě nikdy nedošlo k žádnému teroristickému útoku. Také běžná kriminalita, ať už krádeže či násilné činy, se téměř nevyskytuje. Přispívají k tomu zejména velmi tvrdé postihy. Policie bedlivě sleduje sebemenší přestupky.

Pro cizince, kteří sem přišli za prací, by překročení zákona znamenalo automaticky vyhoštění ze země. Jen málokomu stojí za to riskovat pravidelný příjem, který zabezpečuje jeho rodinu.

Přesto běžná bezpečnostní opatření jsou na místě. Nechodit vyzývavě oblečení, chránit si své věci či zbytečně nevycházet v pozdních hodinách zejména do ulic starého města.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: