Lidé, zvyky, náboženství

[cut]Národnostní složení: 120 národnostních a etnickýchskupin. Kazaši – 8226 tis. ,Rusové – 4196 tis., Ukrajinci – 495 tis., Uzbeci – 390 tis., Němci – 272 tis., Tataři – 237 tis.,zbytek – ostatní. Kromě etnické strukturalizace společnosti, stejně důležitou úlohu hraje i strukturalizace klanová a dělení na kmenové svazy, tzv. Starší, Střední a Mladší žuzy.[/cut]

Křesťanství mezi domorodými Kazachy nikdy nezapustilo kořeny. Pro mnohé z nich je jediným viditelným projevem křesťanství ruská pravoslavná církev, kterou do země přinesli ruští nájezdníci. Od vyhlášení samostatnosti Kazachstánu 16. prosince 1991 ústava zaručuje svobodu vyznání. [cut]Podle zprávy amerického vládního oddělení o náboženské svobodě z roku 1999 došlo v nedávné době k několika případům zásahu vlády proti náboženským skupinám jen v případě muslimských misionářů, kteří se snažili o prosazení myšlenek odporujících ústavě. Občas se objevují stížnosti na některé nižší vládní úředníky, kteří způsobují problémy křesťanským misionářům. [/cut]Náboženství: Kazaši – islám, obyvatelé evropského původu – křesťanství různých směrů- zejménapravoslavní, dále pakkatolíci, protestanti a judaisté. Sunnitští muslimové 50%, pravoslavní 44%, ostatní 6%.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: