Lidé, zvyky, náboženství

Hlavní etnickou složkou země jsou Khmerové – 92%, žijí zde také Číňané, Thajci, Vietnamci a Čamové.

Do roku 1975 byla dominantní víra buddhistické učení Theravada. Po období temna, zaviněném vládnoucími Rudými Khmery, kdy bylo vyvražděno obrovské množství mnichů a zničeny prakticky všechny waty v zemi, se jí znovu stala na konci 80. let 20. století. Mnohé chrámy byly opraveny a mniši se tak mohli vrátit do svých domovů. Kambodža stále trpí důsledky vlády Rudých Khmerů. Rozsáhlá uúzemí jsou stále zaminována, proto se zde setkáme s velkým množstvím zmrzačených lidí, jejichž zdrojem obživy je často žebrání. [cut]

Na první pohled se zdá, že mezi lidmi začínají převládat západní vlivy, ale při bližším pohledu zjistíte, že starodávné kulturní tradice jsou stále hluboce zakořeněny.

Každý cestovatel by měl vědět, že je tady jen na návštěvě a dodržovat určitá pravidla slušného chování, která domorodce nebudou pohoršovat. Zvláště to platí při návštěvě chrámů a watů a při fotografování. Khmerové patří mezi nejpříjemnější lidi JV Asie. Cestovatel by se měl oblékat decentně a při jídle, potřásání rukou nebo při podávání a přijímání předmětů nepoužívat levou ruku (která je považována za nečistou), neboť v Asii slouží k očistě po použití toalety. [/cut]

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: