Lidé, zvyky, náboženství

[cut]Domněnka o existenci rozsáhlé pevniny na jižní polokouli se zrodila před více než 2 000 lety. Výraz „antarktis“ sahá svými kořeny až do řecké mytologie. Arktos (Medvědice) pojmenovali staří Řekové souhvězdí, které se nachází nad severním pólem a postupem doby začali slovo „arktický“ používat i k označení oblasti, nad níž svítí. Slovem antarktický začali analogicky označovat oblast zcela protilehlou (anti = proti + Arktida). Úzce to souviselo i s jejich předpokladem o kulatosti Země, který vyslovili, opírajíc se o velmi skrovná fakta, ale zato s velkou dávkou geniální fantazie.[/cut]

První Evropan, který překročil jižní polární kruh byl James Cook v roce 1773. V 19. století antarktickou pevninu poprvé spatřili členové ruských, britských a amerických výprav. Na počátku 20. století se k jižnímu pólu vydalo několik dalších polárních výprav. Jižní magnetický pól byl dobyt v roce 1909 a jižního pólu poprvé dosáhl 14. prosince 1911 norský badatel Roald Amundsen. O měsíc později překročil Jižní Pól Brit Robert Falkon Scoty, ten však na zpáteční cestě zahynul vyčerpáním ve sněhové bouři. Poprvé přeletěl Jižní Pól v roce 1929 Američan Richard Evelyn Byrd.

V Antarktidě nežijí domorodci, nemá své stálé obyvatele vyjma tučňáků, tuleňů a vědců, nemá žádnou vládu a není pod politickou svrchovaností žádného národa. Jednotlivá teritoria spravují různé země; navíc, plocha mezi 90°W a 150°W je pouze částí Antarktidy a nepatří pod ničí správu. V roce 1959 byl Antarktický kontinent prohlášen za politicky neutrální. Sedmadvacet zemí, které se nyní podílejí na výzkumu Antarktidy, se zavázalo, že tento kontinent zůstane navždy přírodní rezervací. Smějí se zde provádět jen výzkumy pro mírové účely. Testování jakýchkoli zbraní nebo skladování jaderného odpadu na tomto kontinentně je navždy zakázáno.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: