Počasí

Klima v Peru by se dalo rozdělit na dvě období a to na období sucha a na období dešťů, ale závisí to také na geografické oblasti. Střídání ročních období se projevuje spíše různým množstvím srážek než střídáním teploty. Srážky jsou také rozdílné v různých částech země. Pobřeží a západní svahy And patří k nejsušším oblastem. Studený Humboltův proud zabraňuje proudění teplého vzduchu od oceánu a tím také srážkám (průměrná teplota v Limě je 20 stupňů a průměrné množství srážek za rok je 45 mm). Na náhorních plošinách je podnebí mírné se sezónními srážkami. Nejvyšší partie hor patří do chladného sněžného pásma. V tropických pralesech na východě země je podnebí teplé a vlhké s velkým množstvím srážek (Iquitos -průměrná teplota 26,5 stupňů a průměr srážek za rok je 2850 mm). Zjednodušeně platí, že když je období sucha (léto), na pobřeží je období dešťů, nebo-li zima na horách.

V Peru můžete narazit na podnebí dusných tropů až po sněhem pokryté vrcholky hor s řídkým vzduchem. Obecně se dá říci, že nejvhodnější doba pro cestování do pobřežních oblastí je od listopadu do dubna (17-29 °C), do hor od dubna do listopadu a do pralesů od června do srpna.

Lima, Peru

Měsíc

Prům. počet hodin slunečna

Teplota

Index nepohody z horka a vlhka

Relativní vlhkost

Prům. srážky (mm)

Deštivé dny (+0.25 mm)

Průměr

Rekord

Min

Max

Min

Max

Dopo

Odpo

Leden

6

19

28

15

32

střední

93

69

3

0,5

Únor

7

19

28

15

33

střední

92

66

0

0,1

Březen

7

19

28

16

33

střední

92

64

0

0,1

Duben

7

17

27

13

34

střední

93

66

0

0,2

Květen

4

16

23

11

29

nízký

95

76

5

0,8

Červen

1

14

20

9

27

95

80

5

1

Červenec

1

14

19

9

27

94

77

8

1

Srpen

1

13

19

10

27

95

78

8

2

Září

1

14

20

11

26

94

76

8

1

Říjen

3

14

22

12

26

94

72

3

0,2

Listopad

4

16

23

11

29

nízký

93

71

3

0,2

Prosinec

5

17

26

13

31

střední

93

70

0

0,1

Problémy přináší fenomén zvaný El Niňo, který vyvolává střídání teplých a studených vzdušných hmot nad mořem. To způsobuje intenzivní srážky, časté záplavy a odnos půdy do moře. Změny teploty moře snižují objem planktonu a způsobují úhyn ryb a ptactva. Právě tímto fenoménem byly postiženy v 80. letech pobřežní vody, což způsobilo velký úhyn ryb.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: