Internet, telefon, média

Pro volání do České republiky vytočte 420 a městský uzlový obvod bez nuly a účastnické číslo. Můžete volat z budek na mince, pokud máte dostatek drobných (automaty neberou mince v hodnotě 2 a 5 Solů) nebo si můžete koupit telefonní kartu, které se prodávají v různých nominálních hodnotách. Levnější sazby jsou v neděli a od pondělí do soboty od 20h do 5h ráno. Četnost telefonních budek je poměrně slušná, zejména ve větších městech. Volat můžete i ze speciálních kanceláří, k tomu určených. Tyto kanceláře jsou většinou otevřeny od osmi ráno do dvaadvacáté hodiny večer. Volat můžete také z hotelů, ale je to pochopitelně dražší.

Telefonní čísla v Peru jsou šestimístná a pouze v Limě mají sedm čísel. Předvolba se skládá ze tří čísel a vždy začíná nulou. Pouze do Limy je předvolba dvoumístná – 01. Kód země je 0051.
Pokud posíláte pohled, počítejte s tím, že bude na cestě několik týdnů, protože všechny zásilky se nejprve shromažďují v Limě.

V Peru najdete velké množství veřejných internetových kaváren. Ač je země v mnoha věcech zaostalá, internet se dostal opravdu skoro všude. Na internetové kavárny se můžete zeptat např. v hotelích nebo v obchodech s výpočetní technikou. Za hodinu surfování po internetu zaplatíte 1,30-3 USD za hodinu. Většina kaváren má otevřeno do noci, ale málokterá je otevřená nonstop.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: