Historie

Předkeramické období (4000 – 1800 př. n. l.)
3500 př. n. l.- nejstarší útržek plátna patřící do tohoto období byl nalezen při archeologických vykopávkách poblíž Huaca Prieta
2800 př. n. l. – začátek pěstování bavlny
Ranné keramické období
2000 př. n. l.- vznik jednoho z nejvýznamnějších archeologických nalezišť v údolí Casmy, které se nazývá Cerro Cechín
1250 př. n. l. – z této doby pocházejí nálezy měděných ozdob a plátků

Ranný horizont (900 – 200 př. n. l.)
1200 – 800 př. n. l. – první zpracování bavlny
900 – 200 př. n. l. – vznik a vývoj náboženského střediska Chavín de Huántar
První intermediární období (200 př. n. l – 700 n. l.) končí sjednocení jak politického tak kulturního charakteru, které bylo vyvolané Chavínem. Nastává rozpad na několik malých kultur, států a náboženství. Vznik kultur Nazca, Mochica, Recuay, které ovládají zemědělství, lov, hrnčířství, tkaní látek a zpracování drahých kovů.

Střední horizont (700 – 1000 n. l.) vznik kultury Tíwanaku (Tiahuanaco)
Vznik říše a kultury Huari – začínají vznikat skutečná města a první silnice.
1000 př. n. l. – rozpad kultur Huari a Tiahuanaco, které bylo způsobeno vznikem velkého počtu regionálních královských říší
Druhé intermediární období (1000 – 1450 n. l.) na troskách center Huari a Tiahuanaco vzniká nová Mocná říše Chimú (byla založena kolem roku 1 000)
Hlavním městem této říše bylo město Chan Chan.
Rozvíjí se zpracování zlata a stříbra, vznikají pohřební rituály.

Nový horizont (1450 – 1533 n. l.)
1463 – Minchancaman, vládce Chan Chanu poražen Inky a říše Chimú padá do rukou Inků
1438 – 1471 – první vládce Inků, Pachacuteka. Incká říše – je jednou z nejvyspělejších kultur předkolumbovské doby. Inkové měli perfektní organizaci práce. Veškeré výrobní prostředky a půda byly ve státním vlastnictví, všichni obyvatelé pracovali a část úrody odváděli Inkovi. Díky skvělé organizaci si Inkové dokázali podrobit řadu kultur a vytvořit obrovskou říši.
1522 – mořeplavec Pascual de Andagoya se pravděpodobně poprvé objevuje v říší Inků.
1532 – dobyvatel Francisco Pizarro narazí asi s dvěma sty muži na 20 000 armádu v čele s Inkou Atahualpou a přesto dokáže panovníka zajmout.
1533 – poprava Atahualpy.
1542 – území Peru součástí místokrálovství Peru
1572 – smrt posledního Inky Túpata, říše byla připojena ke Španělsku.
1739 – oddělena Kolumbie, Venezuela(Nová Granada).
1776 – oddělena Bolívie, Parayuay, Uruyuay, Argentina (místokrálovství La Plata).
1780 – protišpanělské povstání (Tupak Amaru II.)
1797 – odděleno Chile.
1810 – začátek války za nezávislost
1821 – vyhlášena nezávislost Peru, osvoboditelé byli argentinský generál José san Martín a Simón Bolívar.
1824 – definitivní porážka Španělů u Ayacucha (António José de Sucre).
1864 – 66 – Peru, Ekvádor, Bolívie a Chile odrazily agresi Španělska
1879 – 84 – Tichomořská (lednová válka), Peru ztratilo kus území ve prospěch Chile (provincie Tarapacú, Arica).
1890 – 1930 – hospodářský rozmach, do země proudí zahraniční kapitál.
1928 – založena Komunistická strana (J. C. Mariátegui, roku 1932 zakázána)
1939 – 1945 – ztroskotává pokus o reformy za vlády presidenta M. P. Ugartecha.
1941 – 42 – válka s Ekvádorem
1945 -vstup Peru do 2. světové války na straně Spojenců
1945 – 48 – v čele vlády J. Bustamante, legalizace komunistické strany
1948 – 56 – vojenská diktatura, zákaz demokratických stran a organizací
1956 – pád diktatury
1962 – dekret o pozemkové reformě
1963 – zvolen prezident Fernando B. Terry, který vyhlásil v zemi program reforem, ale 3. 10. 1968 nastal vojenský převrat a byly zestátněny společnosti s americkým kapitálem.
1969 – pozemková reforma
1973 – zestátnění železnic a rybného průmyslu, předání vyvlastněné půdy zeměd. družstvům a bezzemkům
1975 – J. Velasco Alvárado zbaven moci, nastupuje prezident F. Morales Bermúdez
1976 – tíživá vnitropolitická situace, hospodářské potíže, vyhlášen výjimečný stav
1977 – zrušen výjimečný stav, přijat zákon na ochranu pracujících
1978 – aktivizace pravicových sil, snaha levicových a demokr. stran o vytvoření lid. fronty
1980 – volby vyhrál Belaúnde Terry, v zemi ale vznikly velké nepokoje, hospodářské potíže, chod narušovalo působení teroristických organizací a obchod s drogami.
1982 – aktivizace činnosti protivládních teroristických organizací, pokus vlády o jejich likvidaci
1983 – vítězství opozice ve volbách do místních zastupitelských orgánů
1992 – prezident Alberto Fujimori provedl převrat proti vlastní vládě, vymohl si diktátorské pravomoci, rozpustil parlament a pozastavil platnost ústavy.
2000 – nové prezidentské volby, Fujimori musel odstoupit.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: