Lidé, zvyky, náboženství

Mexiko je ideálním místem pro všechny, kdo mají zájem o archeologii. Hlavní kultury se zde vyvíjely před více než 3 tisíci let

Současná Mexická společnost je charakterizována velkými sociálními rozdíly – 60% obyvatelstva žije v chudobě, 15% pod mezí chudoby.

Španělé, tedy bílí přistěhovalci, se mísili s domácím obyvatelstvem a zakrátko vznikla silná etnická skupina míšenců – mesticů, která dnes tvoří kolem 80% mexického obyvatelstva. Asi 10% obyvatelstva tvoří kreolové, potomci španělských přistěhovalců, kteří se již narodili  v Mexiku a 8% populace jsou Indiáni. Původní indiánské obyvatelstvo má podle kulturních hledisek 56 etnických skupin a asi 30 skupin si zachovalo svou vlastní řeč.

Podle počtu tvoří největší skupinu Náhuatlové v centrálním Mexiku (asi 1,3 mil.), a následovníci Mayů v Chiapasu, Tabascu a na Yucatánu (800 000). Dalšími velkými indiánskými skupinami jsou Zapotékové, Mixtékové, Tarakumarové a Otomiové. Téměř polovina Mexičanů má věk pod 20 roků. Velký počet dětí je důkazem možnosti hlavy rodiny, ale znamená také jako dříve záruku pro zaopatření ve stáří. Roční nárůst obyvatelstva je kolem 2%.

Zábava

Nejoblíbenější zábavou Mexičanů jsou býčí zápasy, které mají stejný průběh jako ve Španělsku. Typickým mexickým sportem a slavností je charreria. Její počátky spadají do období příchodu Španělů, kdy byl do Mexika přivezen kůň. Vrhání lasem, postavení dobytčete trhnutím za ocas, krocení koně, to vše bylo součástí práce honáků, vaquerů, mexických kovbojů. Při slavnostních příležitostech nosí charros kazajku zdobenou tepaným kovovým zapínáním, přiléhavé kalhoty s koženým opaskem a velkou sponou, bílou košilí s uvázaným barevným šátkem a obrovské sombrero. Nohavice jsou chráněny koženými návleky a nohy vězí ve vysokých zdobených botách.

V Mexiku se hraje stará baskická hra pelota. Základem peloty je odbíjení malého míčku pálkami nebo raketami proti vysoké zdi. Míček je z gumy nebo kůže. Hráči jednoho družstva jej vypalují proti stěně tak, aby ho soupeř nemohl vrátit zpět. V posledních letech ustoupila pelota kopané a baseballu. Nejrozšířenější společenskou hrou, kterou se vášnivě baví dospělí, je v Mexiku domino.

Noční život patří k jedné z hlavních turistických atrakcí Mexika, kdy Mexičané relaxují a zcela zapomínají na práci a každodenní shon všedních dnů. Většina mexických turistických resortů nabízí širokou škálu příslušných zařízení, jako jsou bary, kabarety, diskotéky a tančírny, kde mohou turisté strávit nezapomenutelný večer.

Náboženství

Nejvlivnější je v Mexiku římskokatolická církev, kterou vyznává asi 93% obyvatelstva. Již koncem 16. století obrátili misionáři většinu Indiánů na katolickou víru, ale přesto se Indiáni nikdy zcela nevzdali svých náboženských kultů. Kult původních náboženství, zejména na venkově, ovlivnil i rituál a ceremoniál katolické církve (tzv. mexický katolicismus). V době války za nezávislost stál vysoký klérus na straně Španělů. Ve válkách za reformu nebo v období mexické revoluce církev otevřeně podporovala diktaturu.

K otevřenému střetnutí mezi katolickou církví a různými mexickými vládami došlo především v otázce církevního majetku a jejího vměšování do politických záležitostí státu. Politika katolické církve vzbudila značnou antiklerikální vlnu v celé zemi. Ačkoli katolická nauka ovlivňuje život mnoha Mexičanů (např. zákaz přerušení těhotenství), nemá církev – během koloniálního období nejbohatší vlastník země – žádný oficiální vliv. V roce 1857 byla vyhlášena odluka církve od státu, která byla nakonec zakotvena v mexické ústavě z roku 1917.

Bylo zakázáno pozemkové vlastnictví církve. Teprve v roce 1992 zrušila vláda antiklerikální zákony a navázala diplomatické styky s Vatikánem. Církev byla uznána jako právnická osoba. Zástupcům církve je nyní dovoleno odevzdávat při volbách své hlasy a oficiálně provozovat náboženské školy. Církev se však nadále nesmí vměšovat do politiky. V poslední době se podařilo protestantským sektám, které slibují opravdový život na onom světě, získat větší počet přívrženců, především v chudobných oblastech jako Chiapas. To vede k rozdrobeným střetům ve společenství vesnic; tisíce jinak věřících byly již vyobcovány.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: