Lidé, zvyky, náboženství

[cut]Francouzská Guyana měla pestrou minulost. Prozkoumána byla roku 1500 bývalým kapitánem Kolumbovy lodi Niny. Prvními novodobými usedlíky byli francouzští farmáři. Pro Evropany bylo zpočátku těžké přivyknout rovníkovému podnebí FrancouzskéGuyany a trpěli mnoha nemocemi. Původní indiánské obyvatelstvo zase nebylo dostatečně odolné pro práci, na kterou byli zvyklí Evropané. Proto bylo do Guyany dovezeno mnoho otroků z Afriky, a tak vznikl základ pro pestrou směsici ras a kultur, typickou dodnes pro tuto zemi. Kromě Francouzů se do kolonizace zapojovali i Holanďané a Portugalci. Od roku 1817 území definitivně získala Francie, která zde zřídila trestaneckou – galejnickou kolonii. Světový knižní bestseller i výborný film v hlavní roli s Dustinem Hoffmanem „Motýlek“ vypráví o Henri Charrierovi, jednom z „obyvatel“ této kolonie.

Vlny přistěhovalců a utečenců přicházejí do Francouzské Guyany z různých zemí i v současnosti. Například vlna utečenců ze sousedního Surinamu v roce 1983, okolo roku 1977 vlna utečenců z Laosu – etnikum hmong apod.[/cut]

Oficiálním jazykem je v této zemi francouzština, která je dorozumívacím jazykem mezi všemi etniky. Setkáte se tu také s dialekty hmong v oblasti Roura, taki-taki (směs angličtiny, holandštiny, portugalštiny promíchaná s africkými slovy) se používá v oblasti Maroni. Guyanská kreolčina, která je bližší francouzštině je dorozumívacím jazykem na pobřeží. Různá etnika vyznávají různá náboženství, nejvíce zastoupeno je ale křesťanství.

Za ochutnávku stojí pestrá a chutná kreolská kuchyně, například v Cayenne.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: