Lidé, zvyky, náboženství

Nejpočetnější etnickou skupinu tvoří kreolové, potomci bílých kolonizátorů a afrických černochů, kteří sem byli zavlečeni jako otroci. Významnou a početnou skupinou jsou mesticové, tedy míšenci bělochů a indiánů. Ti vedle angličtiny běžně hovoří i španělsky. V menší míře jsou zde zastoupeni i Mayové a Garifunové.

Nejrozšířenějším náboženstvím je římský katolicismus. Početné jsou též protestantské menšiny.

Od počátku 16. století probíhala španělská kolonizace a severní část Belize se stala součástí místokrálovství Nové Španělsko. Anglické, především pirátské osady začaly vznikat v polovině 17. století a od druhé poloviny 18. století bylo území definitivně britské. Až do sedmdesátých let 20. století se jmenovalo Britský Honduras. Země vyhlásila svou samostatnost v rámci Commonwealthu v roce 1981, kdy už platil nový název státu, Belize.

Praktické informace:

Pláže v Belize jsou poměrně nebezpečné, ač to tak na první pohled vůbec nevypadá. Vyznačují se zejména silnými proudy, které mohou neopatrného plavce odnést hluboko do moře. Doporučujeme věnovat koupání v moři zvýšenou pozornost.

V Belize je elektrické napětí 110 V a zásuvky jsou uzpůsobeny pro zástrčky s plochými konektory.[/cut]

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: