Lidé, zvyky, náboženství

[cut]Oblast byla osídlena už za starodávné egyptské říše. Později sloužila bohužel především jako zásobárna otroků, kteří byli vyváženi ze země nejen do zámoří, ale i na egyptský trh. V 19. století se země stala francouzskou kolonií. Nezávislost získala v roce 1960. [/cut]

Obyvatelstvo tvoří několik desítek různých afrických etnik. Nejpočetnější jsou Baya (33 %), Banda (27 %), dále Sara, Mandjia, Mboum, M’Baka a Yakoma.


V rovníkovém pralese na jihozápadě země žije svým tradičním způsobem asi 15 000 příslušníků kmene Pygmejů.
Přibližně 70 % obyvatel se hlásí ke křesťanství, 8% je muslimů, zbytek vyznává různá domorodá náboženství.
Lidé jsou zde, především mimo města, otevření a přátelští. Nicméně některé oblasti, hlavně na severu země nejsou bezpečné. Dochází zde ke srážkám mezi středoafrickými, čadskými a súdánskými etniky a vláda nemá situaci úplně pod kontrolou. Některé části země jsou ještě velmi málo poznamenány civilizací a evropský cestovatel v nich bývá raritou.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: