Lidé, zvyky, náboženství

Původně bylo území obydleno pygmejským kmenem Twa, později sem přišly kmeny Hutu a Tutsi. Koncem 19. století patřilo území pod německou správu, po 1. světové válce pod belgickou.. V roce 1962 byla vyhlášena nezávislost. Mezi oběma etniky, Hutu i Tutsi, docházelo i pak k neustálým střetům, které v roce 1994 vyústily až v genocidu Tutsiů. Statisíce lidí byly zabity a další statisíce uprchly ze země. V současné době je země politicky poměrně stabilní, ale pro cestovatele dosti nebezpečná. Na západě a severozápadě země se stále nacházejí nevybuchlé miny.

Hlavními etniky jsou Hutu 84%, Tutsi 14% a Twa 1%.

Křesťané tvoří 74% obyvatel,1% je muslimů, zbytek jsou animisté.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: