Základní fakta, víza a mapa

Celý název Libyjská arabská lidově socialistická džamáhiría
Hlavní město Tripolis (1 000 000 obyvatel)
Populace 5323991 obyvatel
Hustota zalidnění 3 obyvatel/km2
Rozloha 1759540 km2
Nejvyšší hora Daharson Bette 2266 m
Úřední jazyk arabština
Měna 1 libyjský dinár (LYD) = 1000 dirhamů
Zimní časový posun (UTC) 1
Nezávislost 24. prosince 1951 (od Itálie)
České velvyslanectví

Lidová kancelář Velké libyjské arabské lidově socialistické džamáhírije, Slunná 560/11, Praha 6, 160 00

České velvyslanectví v ČR

Velvyslanectví České republiky v Libyi – Embassy of the Czech Republic, Ahmed Lufti Street, Ben Ashour Area, Tripoli, P.O.Box 1097 nebo 1088

Vízová povinnost Občané ČR potřebují při cestě do Libye vízum. Libyjské vízum je možno získat v Lidové kanceláři Libye ve Vídni. Kromě pasu je potřeba přiložit dvě fotografie, vyplněnou žádost a pozvání. Cestovní pas musí být vybaven překladem do arabštiny, překlad musí být pořízen soudně ustanoveným překladatelem pro arabštinu. Seznam soudních překladatelů do arabštiny naleznete na webové stránce www.kstcr.cz. Vízum má platnost maximálně tři měsíce. Pas nesmí obsahovat platné nebo použité vízum do státu Izrael, ani razítka izraelské hraniční kontroly. Vízum lze obdržet pouze na základě pozvání fyzické či právnické osoby (libyjské nebo v Libyi legálně působící). V případě skupinového cestování je možné (na rozdíl od individuálního cestování) získat na libyjských hranicích tzv. skupinové vstupní vízum. Podklady nezbytné pro udělení tohoto typu vstupního víza zajišťuje partnerská libyjská CK ještě před příjezdem skupiny, takže vlastní odbavení na hranicích je po kontaktu skupiny a zástupce libyjské CK většinou již relativně rychlé a bezproblémové (pohybuje se okolo 30 minut). Dovoz a vývoz: Platí absolutní zákaz dovozu: alkoholických nápojů (včetně piva a vína), potravin (včetně konzervovaných), přísně je kontrolován dovoz vepřového masa nebo výrobků z něj, zboží izraelského původu, video nebo audio kazety a tiskoviny, které "nejsou v souladu s islámskou morálkou“. Nalezení alkoholu a vepřového masa znamená okamžité zabavení, případně odepření vstupu do země či dokonce vazební soudní stíhání. Platí omezení dovozu: 200 ks cigaret nebo 250 gr. doutníků nebo 250 gr. tabáku, 1/4 litru parfému, volně směnitelná měna může být dovezena bez omezení, musí však být deklarována na hranicích a každá směna musí být na deklaraci potvrzena bankou, vyvezen smí být pouze zůstatek deklarované částky. Přihlašovací povinnost: Každý cestující se po příjezdu do země musí přihlásit na Úřadu pro pasy během 7 dní od překročení státní hranice, kde zaplatí poplatek za registraci. Veřejná ubytovací zařízení (hotely) registraci zařizují sama.