Lidé, zvyky, náboženství

Území je osídleno od pradávna (byly zde nalezeny fosílie australopitheka, staré 3 mil. let). Prvními africkými etniky byli Sanové, Khoinové a Bantuové. Prvními Evropany byli sice Portugalci, ale prvními osadníky Holanďané.

Začátkem 19. století území obsadili Britové a Búry, potomky Holanďanů, zatlačili do vnitrozemí (tzv. Velký trek), kde vznikly dva nezávislé státy, Transvaal a Oranžský stát. Později, po búrských válkách, byly spojeny s britskými pobřežními koloniemi v Jihoafrickou unii. V roce 1948 zde byl vyhlášen apartheid, což zemiuvrhlo do mezinárodní izolace. Politika apartheidu skončila svobodnými multirasovými volbami v r. 1994.

Bylo vytvořeno 10 oblastí (homelands, bantustany), do kterých mělo být postupně přemístěno všechno černošské obyvatelstvo. Segregační zákony byly zrušeny teprve v 90. letech minulého století. Současné obyvatelstvo tvoří ze 75% různá africká etnika, 13%je bělochů (hlavně Afrikánci a Britové), 9% míšenců, 3%Asiatů (převážně Indové a Číňani).

78% obyvatel jsou křesťané, 2% hinduisté, 1,5% je muslimů, ostatní převážně animisté.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: