Lidé, zvyky, náboženství

Původními obyvateli oblasti byli Pygmejové kmene Twa. Později byli vytlačeni kmeny Hutu a Tutsi. Na konci 19. století byla země německou kolonií, pozdji ji obsadili Belgičané.
Nezávislost získala v roce 1962.
Dnešní obyvatelstvo je tvořeno především dvěma etniky – Hutu 84% a Tutsi 15%. Pouze 1% je Pygmejů Twa.
Nejrozšířenějším náboženstvím je křesťanství (80%), 15% je animistů a 5% muslimů.[cut]
Země je ve stavu nevyhlášené občanské války, stále zde dochází ke střetům mezi Huty a Tutsii.
Obyvatelé nejsou cizincům příliš nakloněni.[/cut]

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: