Pedro de Mendoza – zakladatel Buenos Aires

Pedro de Mendoza – zakladatel Buenos Aires

Španělský cestovatel a mořeplavec, objevy v ústí La Platy.

MENDOZA Pedro de (* 1499, † 1537) – španělský conquistador, dobyvatel oblasti La Plata

Široké ústí La Platy, které vytvářejí řeky Paraná a Paraguay, objevili mořeplavci ve španělských službách Úde Solís (1516) a po něm ÚS. Cabot při hledání průlivu spojujícího Atlantik s Tichým oceánem. Přivezli do Španělska zprávy o bohatství stříbra ve vnitrozemí. V roce 1535 se za ním vypravil na vlastní náklady Pedro de Mendoza. Zakotvil u břehů dnešní Argentiny a na místě rozbořených pevností, zanechaných Cabotem, založil budoucí velkoměsto Buenos Aires.

S částí lodí pokračoval vzhůru po řekách Paraguay a Paraná a dostal se až ke 32. rovnoběžce. Těžce onemocněl a musel se vrátit do Španělska. Vedením výpravy ke stříbrným dolům pověřil ÚJ. Ayolase, jehož zástupcem se stal ÚD. Martínez de Irala.

Encyklopedii světových cestovatelů vydalo nakladatelství Libri.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: