HedvabnaStezka.cz SvetOutdooru.cz SvetBehu.cz TuleniPasy.cz Padler.cz FestivalObzory.cz SnowFilmFest.cz ExpedicniKamera.cz

Juan Díaz de Solís – objevitel ústí Rio de la Plata

Juan Díaz de Solís – objevitel ústí Rio de la Plata

Španělský námořník, který se snažil najít tolik významný průliv spojující Atlantik s Pacifikem byl při svém objevování zabit tamními domorodci.

SOLÍS Juan Díaz de(* asi 1470, † 1516, ústí La Platy) – španělský mořeplavec

Koncem července 1508 vypluly z ústí Guadalquiviru španělské koráby. Jejich velitelé V. Y. PinzónJuan Díaz de Solís měli vyhledat průliv, vedoucí z Karibského moře do Tichého (ale ještě raději do Indického) oceánu. Od španělských břehů se dostali k jižnímu pobřeží Kuby a potom k západní části tohoto ostrova. Španělské lodi se obrátily k jihu k ostrovu GuanajaHonduraském zálivu a jejich posádky postupně objevily řetěz ostrovů Islas de la Bahía.

O Vánocích 1508 španělští plavci zamířili na sever, podél pobřeží Hondurasu k poloostrovu Yucatán (dnešní Belize). Průliv do Pacifiku nenašli, a proto se roku 1509 obrátili k jihozápadu a dopluli do Darienského zálivu a k zálivu Paría na jižním okraji Karibského moře. Zprávy o dalším pokračování Pinzónovy a Solísovy plavby k jihu (snad až k argentinskému přístavu Bahía Blanca) se však nezdají být věrohodné.

Vztahy mezi oběma veliteli se v průběhu cesty zhoršovaly, a tak se jejich cesty rozešly. Pinzón skončil v nemilosti a po návratu do Španělska se již nedostal do Nového světa. Solís prožil určitý čas ve vězení, ale dočkal se plné rehabilitace, když roku 1512 získal titul „pilot mayor“ a v čele nejzkušenějších španělských mořeplavců připravoval projekty dalších námořních výprav.

Hledání spojovacího pkanálu mezi Atlantikem a Pacifikem

Solís předložil plán, podle kterého měla nová expedice sledovat objevené „brazilské“ pobřeží na jih a hledat průliv, spojující Atlantik s Jižním mořem (tj. Tichým oceánem). Postavil se do čela malé výpravy, kterou tvořily tři lodi, a koncem roku 1515 vyplul k brazilskému pobřeží. Španělé se dostali až na 25° jižní šířky a octli se v dosud neprozkoumaných vodách jihozápadního okraje Atlantiku. Pevnina se zde obracela prudce k západu a sladká voda v poměrně mělkém moři svědčila o silném toku, který se v těch místech vlévá do oceánu – Solís ho nazval „sladké moře“.

Výprava proplula kolem nevelkého výběžku pevniny (budoucí Montevideo) a kolem ústí řek Uruguay a Paraná zamířila do hlubokého zálivu, který měl v budoucnosti dostat název La Plata (země stříbra). Solís s několika námořníky, kteří s ním vystoupili na břeh, byl zabit. Není jasné, zda narazili na některý z bojovných indiánských kmenů, nebo se stali obětí vlastních krajanů. Zbytek výpravy se již bez svého velitele vrátil do Španělska.

Encyklopedii světových cestovatelů vydalo nakladatelství Libri.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: